Sökning: "vad betyder julia"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden vad betyder julia.

 1. 1. “Skillnad betyder att det kan vara en skillnad mellan en person och en annan person” En jämförelse mellan en- och flerspråkiga skolbarns definitioner av skolrelaterade ord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Julia Erlandsson; Tor Yhlen; [2019]
  Nyckelord :orddefinitioner; skolrelaterade ord; flerspråkighet; orddefinitionstest; lexikalt djup; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Orddefinitionsförmåga innebär förmåga att förklara vad ett ord betyder genom att använda andra ord. Orddefinitioner kan användas för att mäta lexikalt djup. Det saknas dock verktyg för bedömning av orddefinitionsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Läs- och skrivinlärningsmetoder med digitala läromedel : Ett medvetet val, eller bara en slump?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fristedt; Julia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; digitala läromedel; fonologisk medvetenhet; metod; lärmetod;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur lärare på Gotland arbetar med läs- och skrivmetoder. Vi har studerat vilka lärmetoder som är vanligast och om lärare använder sig av digitala läromedel. Vi har också undersökt om valet av digitala läromedel är baserat på vald lärmetod. LÄS MER

 3. 3. ”Alla barn är olika oavsett funktionsnedsättning eller inte”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Lidbom; [2018]
  Nyckelord :inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; skola för alla;

  Sammanfattning : I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att detska vara en skola för alla. LÄS MER

 4. 4. "Det är det tjejerna vill ha" : En studie om hur lärare arbetar med att bryta traditionella könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Rundbom; Emma Zetterström; [2017]
  Nyckelord :idrott och hälsa; genus; traditionella könsmönster; könsmönster;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Forskning visar på att det fortfarande finns tydliga traditionella könsmönster i idrott och hälsa och lärare har svårt att se och bryta dem. Syftet med studien är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att bryta traditionella könsmönster i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Pucken glider in... : En jämförelse av två hockeyklubbars varumärkesidentitet och varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Christiansson; Josephine Jansson; Julia Lindster; [2016]
  Nyckelord :Encoding; decoding; brand identity; brand image; brand congruence; Encoding; decoding; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkeskongruens; Djurgården Hockey; Örebro Hockey;

  Sammanfattning : Att folk inte förstår vad man säger beror på flera olika anledningar. En självklar orsak till att detta är till exempel givetvis om man inte talar samma språk. Men även om man skulle begripa varandra i en konversation betyder inte det att sändarens budskap tolkas på önskat sätt av mottagaren. LÄS MER