Sökning: "vad betyder julia"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vad betyder julia.

 1. 1. Influencers påverkan på marknadsföring : En kvalitativ studie om influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Megan Borghede Gordon; Tinfou Nadia; Julia Sahlin Lahti; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; sociala medier; image;

  Sammanfattning : Att företag använder sig av influencers i marknadsföringssyfte blir allt mer vanligt att se. Då dagens marknadsföring har blivit ett allt mer komplext arbete med både globalisering och digitalisering, måste företag nu komma på nya och intressanta sätt att marknadsföra sig på för att nå ut till sina kunder och även för att hitta nya potentiella kunder. LÄS MER

 2. 2. Emission av mikroplast vid hushållstvätt : En kritiskt granskning av nuvarande forskning inom mikroplastemission vid tvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Vu; Julia Ekberg; [2020]
  Nyckelord :Microplastics; Polyester; Washing machines; Household washing; Emission; Shedding; Domestic Washing; Filter Bag; Synthetic fiber; Marine Environment; Microfiber; Wastewater treatment; Treatment plant; Laundering.; Mikroplast; Polyester; Tvättmaskin; Hushållstvätt; Emission; Utsläpp; Syntetiska fibrer; Syntetiska kläder; Mikrofiber; Reningsverk Marina miljöer.;

  Sammanfattning : Den här studien är under projektet MinShed som drivs av RISE. MinShed är ett 3årigt projekt som undersöker mikroplastemission från syntetiska textilier vid tvätt. Den här studien har som syfte att genomföra en Critical Review på tidigare studier inom ämnet: Olika syntetiska material som släpper mikroplaster via hushållstvätt. LÄS MER

 3. 3. “Skillnad betyder att det kan vara en skillnad mellan en person och en annan person” En jämförelse mellan en- och flerspråkiga skolbarns definitioner av skolrelaterade ord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Julia Erlandsson; Tor Yhlen; [2019]
  Nyckelord :orddefinitioner; skolrelaterade ord; flerspråkighet; orddefinitionstest; lexikalt djup; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Orddefinitionsförmåga innebär förmåga att förklara vad ett ord betyder genom att använda andra ord. Orddefinitioner kan användas för att mäta lexikalt djup. Det saknas dock verktyg för bedömning av orddefinitionsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivinlärningsmetoder med digitala läromedel : Ett medvetet val, eller bara en slump?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fristedt; Julia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; digitala läromedel; fonologisk medvetenhet; metod; lärmetod;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur lärare på Gotland arbetar med läs- och skrivmetoder. Vi har studerat vilka lärmetoder som är vanligast och om lärare använder sig av digitala läromedel. Vi har också undersökt om valet av digitala läromedel är baserat på vald lärmetod. LÄS MER

 5. 5. ”Alla barn är olika oavsett funktionsnedsättning eller inte”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Lidbom; [2018]
  Nyckelord :inkludering; intellektuell funktionsnedsättning; skola för alla;

  Sammanfattning : I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att detska vara en skola för alla. LÄS MER