Sökning: "vad betyder kartlägga"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden vad betyder kartlägga.

 1. 1. Lönsamhetskalkylering vid utbyte av fastighetsvärmepumpar : Med fokus på värmekällans och värmepumpens dimension för minimerad livscykelkostnad

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Gustav Olsson; [2020]
  Nyckelord :värmepump; värmekälla; varvtalsstyrd; utbyte;

  Sammanfattning : Värmepumpsförsäljningen i Sverige ökade i början av 2000-talet. Den dimensionerande livslängden för värmepumpar ligger på mellan 15–25 år vilket betyder att flertalet installerade värmepumpar snart behöver bytas ut. LÄS MER

 2. 2. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emma Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. LÄS MER

 3. 3. A case study of how Industry 4.0 will impact on a manual assembly process in an existing production system : Interpretation, enablers and benefits

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Nessle Åsbrink; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Manufacturing; Manual Assembly; Assembly Systems; Existing Production Systems; Modularization; Lean; Human Robot Collaboration; Data-driven Services; Industrial Internet of Things; Cyber Physical Systems; Smart Factory; Industry 4.0; Tillverkning; Manuell montering; Monteringssystem; Existerande produktionssystem; Modularisering; Lean; Människa-Robot-samarbete; Data-drivna tjänster; Sakernas internet; Cyberfysiskt system; Smart fabrik;

  Sammanfattning : The term Industry 4.0, sometimes referred to as a buzzword, is today on everyone’s tongue and the benefits undeniably seem to be promising and have potential to revolutionize the manufacturing industry. But what does it really mean? From a high-level business perspective, the concept of Industry 4. LÄS MER

 4. 4. Utanför tillsammans? : En allmän litteraturstudie om dagverksamheters betydelse för individer med psykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Isak Friberg; Maria Resén; [2020]
  Nyckelord :Day center; Daycare center; Psychiatric disability; Social work; Community psychiatry; Träfflokal; Träffställe; Psykiatriska funktionshinder; Socialt arbete; Socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste anledningen att personer med psykiatriska funktionshinder lämnar hemmet är för att besöka en dagverksamhet. Samtidigt kritiseras dagverksamheter för att vara stigmatiserande. Forskning inom området återger en i stora drag homogen bild av dagverksamheters betydelse för individen där positiva aspekter lyfts fram. LÄS MER

 5. 5. Kristendomens ställning i dagens Sverige : En forskningsöversikt av orsaker till Sveriges sekularisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniela Madzo; [2019]
  Nyckelord :Kristendomens ställning; svenskar;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om svenskars relation till kristendomen och vad som har påverkat kristendomens status i Sverige. Syftet med denna uppsats är att analysera vad forskningen visar om svenskars förhållande till kristendomen i dagens samhälle och vilka orsaker som lyfts fram gällande Sveriges sekularisering. LÄS MER