Sökning: "vad betyder komplex"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad betyder komplex.

 1. 1. Miljövänliga motorvrål - en kritisk diskurspsykologisk analys av hållbarhetsdebatten inom Formel 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Thornander; [2020]
  Nyckelord :Critical discursive psychology; discourse analysis; Formula 1; ecological modernization.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By conducting a discourse analysis on the sustainability debate within For-mula 1 this study explores the construction of meaning for sustainability as well as the construction of identity for Formula 1 as a sport. The analysis used the concepts of interpretative repertoires, subject positions and ideologi-cal dilemmas from the field of critical discursive psychology. LÄS MER

 2. 2. Powering Africa by Empowering its People : An Action Research study at a Zambian microgrid company building local capacity to reach large scale viability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonatan Ala-Mutka; [2019]
  Nyckelord :Microgrids; Off-grid power system; Rural Electrification; Sub-Saharan Africa; solar power; local capacity building; commercial microgrid business; sustainable development; diffusion; training of rural populations; organizational change; Action Research; Mikronät; fristående energisystem; landsbygds elektrifiering; Sub-Saharan Afrika; Solkraft; Lokal kapacitets utveckling; kommersiellt mikronäts företag; hållbar utveckling; Utbildning av lokalbefolkning; organisatorisk förändring; Action Research;

  Sammanfattning : Despite recent advances in the global electrification rates, increasing from 76% in 1990 to 85% in 2012, the United Nations goal of universal access to electricity by 2030 is still far from achieved, with an estimated 1.1 billion people still without access to electricity. LÄS MER

 3. 3. Naturen som arena : En studie i markåtkomstregler för orienteringssporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jesper Sjögren; Frida Strömgård; [2018]
  Nyckelord :Right to public access; Orienteering; land access; organized outdoor activities; enviromental code; Allemansrätt; orientering; markåtkomst; organiserat friluftsliv; miljöbalken.;

  Sammanfattning : Allemansrätten finns inte definierad i svensk lag, utan är baserad på sedvänja och gamla traditioner som kan dateras ända tillbaka till medeltiden. Allemansrätten är dock omnämnd i lagtexten, i regeringsformen 2 kap. 15 § 4 st. samt i miljöbalken 7 kap. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av ett missfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Nord; Kristin Staf; [2017]
  Nyckelord :miscarriage; spontaneous abortion; experiences; psychosocial support; missfall; spontan abort; upplevelser; psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla graviditeter slutar 10-20% med ett missfall, vilket betyder att det är vanligt förekommande och drabbar många kvinnor. Ett missfall kan innebära en väldigt traumatisk upplevelse för den drabbade och är både psykiskt och fysiskt påfrestande. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER