Sökning: "vad betyder komplex"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad betyder komplex.

 1. 1. Naturen som arena : En studie i markåtkomstregler för orienteringssporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jesper Sjögren; Frida Strömgård; [2018]
  Nyckelord :Right to public access; Orienteering; land access; organized outdoor activities; enviromental code; Allemansrätt; orientering; markåtkomst; organiserat friluftsliv; miljöbalken.;

  Sammanfattning : Allemansrätten finns inte definierad i svensk lag, utan är baserad på sedvänja och gamla traditioner som kan dateras ända tillbaka till medeltiden. Allemansrätten är dock omnämnd i lagtexten, i regeringsformen 2 kap. 15 § 4 st. samt i miljöbalken 7 kap. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av ett missfall : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Nord; Kristin Staf; [2017]
  Nyckelord :miscarriage; spontaneous abortion; experiences; psychosocial support; missfall; spontan abort; upplevelser; psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla graviditeter slutar 10-20% med ett missfall, vilket betyder att det är vanligt förekommande och drabbar många kvinnor. Ett missfall kan innebära en väldigt traumatisk upplevelse för den drabbade och är både psykiskt och fysiskt påfrestande. LÄS MER

 3. 3. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Pressure-Temperature-time Constraints on the Deep Subduction of the Seve Nappe Complex in Jämtland and southern Västerbotten, Scandinavian Caledonides

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Holmberg; [2017]
  Nyckelord :Seve Nappe Complex; COSC-1; Raman spectroscopy; QuiG barometry; kyanite-garnet gneiss; Lu-Hf garnet geochronology; Seveskollan; COSC-1; Raman spektroskopering; QuiG barometri; kyanit-granatförande gnejs; Lu-Hf granat geokronologi;

  Sammanfattning : The Scandinavian Caledonides are defined by long transported thrust sheets emplaced in a nappe stratigraphic succession onto the Paleozoic Baltica platform, as a result of the collision between the paleo-continents Baltica and Laurentia. This Palaeozoic collisional orogen is nowadays exposed at mid-crustal levels, thus provides an excellent ground for in situ studies of mountain building processes. LÄS MER

 5. 5. Effects of supplementary feeding on bark stripping by red deer (Cervus elaphus)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Widén; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Barkgnag av kronvilt, effekt av utfodring? Kronvilt (Cervus elaphus) kan orsaka stora skador på Sveriges skogar genom barkgnagning, något som leder till stora ekonomiska förluster då träden drabbas av svampinfektioner, reducerad tillväxt, deformationer m.m. LÄS MER