Sökning: "vad betyder ord analys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad betyder ord analys.

 1. 1. Vi ses i Nangijala min kära vän! : En sociologisk analys av sorgens språk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jennifer Ebbnell; Louise Hesse; [2021]
  Nyckelord :Minnessidor; efterlevande; avlidna; självrepresentation; sorgrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör utvalda minnessidor på Fonus av 40 stycken avlidna män och kvinnor. Syftet är att ta reda på hur sörjande individer via Fonus minnessidor uttrycker sin sorg genom text och bild. Denna studie har genomförts via en kvalitativ metod, med stöd från kvantitativ data. LÄS MER

 2. 2. Miljövänliga motorvrål - en kritisk diskurspsykologisk analys av hållbarhetsdebatten inom Formel 1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Thornander; [2020]
  Nyckelord :Critical discursive psychology; discourse analysis; Formula 1; ecological modernization.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : By conducting a discourse analysis on the sustainability debate within For-mula 1 this study explores the construction of meaning for sustainability as well as the construction of identity for Formula 1 as a sport. The analysis used the concepts of interpretative repertoires, subject positions and ideologi-cal dilemmas from the field of critical discursive psychology. LÄS MER

 3. 3. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 4. 4. Multimodala texter : en studie om lärares uppfattning om multimodalatexter i svenskundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Alexandersson; Medina Gabeljic; [2018]
  Nyckelord :Serier; serieromaner; läsförståelse; literacy;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar hur mellanstadielärares syn på och förståelse av multimodala genrer, som exempelvis serier och serieromaner, ser ut. Arbetet kommer även att studera hur dessa lärares syn på läsundervisning och läsförståelse ser ut. LÄS MER

 5. 5. Drömmer svenskämnet om hållbar utveckling? : En ekokritisk läsning och didaktisk diskussion om romanen Blade Runner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Vainikainen; [2016]
  Nyckelord :Blade Runner; ecocriticism; ecocritical pedagogy; ecofeminism; sustainable development; Blade Runner; ekokritik; ekokritisk pedagogik; ekofeminism; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad det finns för didaktiska möjligheter i att utföra ekokritiska läsningar av dystopisk skönlitteratur vid undervisning om hållbar utveckling i svenskämnet. För att undersöka detta utfördes en ekokritisk läsning av science fiction- romanen Blade Runner, originaltitel Do Androids Dream of Electric Sheep, av Philip K Dick. LÄS MER