Sökning: "vad betyder påverka"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden vad betyder påverka.

 1. 1. Nitrifikation i biofilmen i en IFAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Magnus Lindén; [2020]
  Nyckelord :IFAS; Biofilm; Nitrification; Ciliate; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ökande belastningar, hårdare krav på avloppsreningsverk och ytbegränsningar skapar ett behov av kompakta, effektiva processlösningar. En sådan lösning är en Integrated Fixed film Activated Sludge (IFAS) som kombinerar en aktivslam (AS) med en biofilmsprocess. LÄS MER

 2. 2. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 3. 3. Personaluthyrning - kommer sjuka arbetstagare i kläm? - Om förutsättningar för arbetsmiljö, rehabilitering och anställningsskydd i bemanningssituationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Dahl; Sofie Wallner; [2019]
  Nyckelord :bemanning; bemanningsanställda; det triangulära förhållandet; trepartsförhållande; kundföretag; bemanningsföretag; personaluthyrning; arbetsmiljö; rehabilitering; anställningsskydd; nedsatt arbetsförmåga; arbete av betydelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning “Bemanning” är idag ett inarbetat begrepp som innebär att ett bemanningsföretag anställer personal för att hyra ut dessa till att utföra arbete hos ett kundföretag. Det betyder att det normala anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får en tredje involverad part. LÄS MER

 4. 4. Familjers upplevelser av hopp i vården av ett cancersjukt barn : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Eriksson; Jennifer Straatman; [2019]
  Nyckelord :Childcancer; Experiences; Family; Hope; Barncancer; Familjer; Hopp; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund  När ett barn drabbas av cancer, drabbas hela familjen. Detta betyder att om en individs livssituation förändras kommer detta påverka livet för alla inkluderade. Därför är det essentiellt att familjen och omvårdnaden betraktas som helhet. Hopp har visat sig ha en stor betydelse inom cancervården och för tillfrisknandet. LÄS MER

 5. 5. Construction of a carbon-14 bomb-pulse dating calibration curve relevant for man

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sonny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : Radiocarbon dating of human tissues has great potential in medical applications. A consequence of the complex path of radiocarbon to humans through diet is that the radiocarbon content of samples from human subjects is not directly comparable with the atmosphere's. LÄS MER