Sökning: "vad betyder respektive"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden vad betyder respektive.

 1. 1. Hur ser man om något är fint eller fult? - Ett undersökande arbete om finkultur och fulkultur inom scenområdet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Roslund; [2019-10-08]
  Nyckelord :Finkultur; fulkultur; populärkultur; gestaltning; fint; fult; musikal; opera; buskis; folkligt; smak; fördomar; genrer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att undersöka begreppen finkultur och fulkultur eftersom jag har varit nyfiken på de begreppen under många år. Jag har tagit reda på vad begreppen betyder och vad de har för ursprung och sen intervjuat tre scenkonstnärer som arbetar brett inom sina respektive områden. LÄS MER

 2. 2. Avgifter och avkastningar: Får man vad man betalar för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sawan Patel; Adam Grönvall; [2019]
  Nyckelord :Jensen Alpha; Information Ratio; Fondavgift; Europafonder; Marknadseffektivitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om det förekommer ett samband mellan riskjusterad avkastning hos 161 Europafonder och dess årliga avgift. Vi använder oss av Jensens Alpha och Information Ratio som riskjusterade avkastningsmått för var och en av fonderna. LÄS MER

 3. 3. Molnlösningar : Utmaningar och motiveringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Niklas Gjörloff; Sami Yassin; [2019]
  Nyckelord :molnmigrering; motiverande faktorer; utmanande faktorer;

  Sammanfattning : Företag som är aktiva inom molntjänster idag, flyttar över mer och mer av sina IT-system till det publika eller privata molnet. Syftet med den här studien är att hitta de olika motiverande och utmanande faktorer kring fenomenet molntjänster, för företag som arbetar med utveckling av mjukvara för sina kunder. LÄS MER

 4. 4. Lika barn leker bäst : En intervjustudie om vårdnadshavares val av fristående och kommunal förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ljungqvist; Nina Jonsson; [2019]
  Nyckelord :vårdnadshavare fristående förskola kommunal förskola likvärdighet kvalitativa intervjuer sociologi;

  Sammanfattning : Educare är ett begrepp som används inom förskolan och är en kombination av lärande och omsorg. Förskolan strävar i Sverige efter att ge varje barn en likvärdig uppväxt som består av omsorg, lärande och socialisation oberoende av vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av viskositet hos asfaltbruk - Mätningar med rotationsviskosimeter på bruk med olika fillersorter och mängder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Rosqvist; [2019]
  Nyckelord :Filler; bitumen; asfaltbruk; viskositet; rotationsviskosimeter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitumen och dess egenskaper har länge ansetts vara den viktigaste faktorn för en asfalts funktion. Egenskaperna som finns är hos bitumen är relativt enkla att kontrollera. LÄS MER