Sökning: "vad betyder samband"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden vad betyder samband.

 1. 1. Elevers självuppfattning i matematik : Hur är elevers självuppfattning och deras prestationer i matematikämnet relaterade till varandra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Vadebo; Denise Arturson; Ebba Andersson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; självuppfattning självbild; självförtroende; självkänsla och självmotivation och årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och analysera tidigare forskning angående de eventuella samband som kan finnas mellan elevers självuppfattning och deras prestationer, i kärnämnet matematik. För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi granskat tidigare forskningsresultat kring självuppfattningens effekter inom matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. “Jag behövde inte berätta hela min historia, hon bara visste” - Kvinnors förlossningsupplevelser i kontinuitetsvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Lorentz; Sofie Roslund; [2022]
  Nyckelord :Förlossningsupplevelse; kontinuitetsvård; relation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2020 ägde cirka 112 902 förlossningar rum i Sverige. Vården i samband med graviditet och förlossning är fragmenterad och inte organiserad för att skapa kontinuitet. Barnmorskeledd kontinuitetsvård innebär att en grupp barnmorskor vårdar kvinnor genom graviditet, förlossning och eftervård. LÄS MER

 3. 3. Konfigurator-verktygets påverkan på försäljningsprocessen : En kvalitativ studie som fokuserar på försäljningsprocessen samt kundrelationerna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :William Sandenäs; Jonathan Hägglund; [2022]
  Nyckelord :Konfigurator-verktyg; Digitalisering; Försäljningsprocess; Effektivitet;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har digitaliseringens närvaro blivit allt mer påtaglig och idag är den en viktig del i försäljningsprocessen. Ett vanligt digitalt verktyg som ofta används i samband med försäljning är konfiguratorer. LÄS MER

 4. 4. Returbeteendet av kläder online : En kvantitativ studie om hur konsumenters returbeteende påverkas av deras attityder och företags returpolicy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elina Lanndalen; Elin Semmingsson; Julia Airey; [2022]
  Nyckelord :Return behaviour; return attitude; return policy; e-commerce; online; consumer; Returbeteende; returattityd; returpolicy; e-handel; online; konsument;

  Sammanfattning : Returbeteendet för kläder köpta online ökar i takt med digitaliseringen. Milda returpolicys gör det lättare för konsumenter att utföra returer, inte minst avsiktliga returer. Genom fria returer kan konsumenten enkelt beställa hem stora mängder i varierande storlekar med avsikten att returnera hela eller delar av beställningen. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesanvändning – En analys av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. varumärkeslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ivana Klisanin; [2022]
  Nyckelord :varumärkesanvändning; rekvisit; användning; i näringsverksamhet; för varor och tjänster; varumärkets funktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The meaning of an exclusive right is that a trademark owner has the right to prevent a third party from using the owner’s trademark. The exclusive right only applies if there is a trademark use, which means that the necessary requirements “use”, “for goods or services” and “in the course of trade” must be met. LÄS MER