Sökning: "vad betyder social bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden vad betyder social bakgrund.

 1. 1. Kontroll, konflikt och kampen om den kollektiva kraften

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Frödelius; [2020]
  Nyckelord :Critical management studies; Flexibility; HRM; Industrial relations; The workers collective; Arbetarkollektivet; Critical management studies; Flexibilitet; HRM; Industrial relations; Strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att organisationers medarbetare beskrivs som den viktigaste resursen utgör idag mer regel än undantag, på samma sätt som hållbarhet är en självklar del av de organisatoriska praktikerna – åtminstone enligt den retorik som används. Tillsammans utgör begreppen essensen i framtidens hållbara personalpraktiker, där anställningsbarhet, engagemang och anknytning väntas skapa fördelar för organisation, medarbetare och samhälle enligt principen mutual gains i en harmonisk verklighet. LÄS MER

 2. 2. Utanför tillsammans? : En allmän litteraturstudie om dagverksamheters betydelse för individer med psykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Isak Friberg; Maria Resén; [2020]
  Nyckelord :Day center; Daycare center; Psychiatric disability; Social work; Community psychiatry; Träfflokal; Träffställe; Psykiatriska funktionshinder; Socialt arbete; Socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste anledningen att personer med psykiatriska funktionshinder lämnar hemmet är för att besöka en dagverksamhet. Samtidigt kritiseras dagverksamheter för att vara stigmatiserande. Forskning inom området återger en i stora drag homogen bild av dagverksamheters betydelse för individen där positiva aspekter lyfts fram. LÄS MER

 3. 3. ”Det är märkligt, alla är lite rädda för SIP och ingen vet vad det betyder egentligen” : Samordnad individuell planering och utskrivningsprocessen för multisjuka äldre från sjuksköterskors och biståndshandläggares perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk Andersson; [2020]
  Nyckelord :Multisjuka äldre; utskrivningsprocessen; samordnad individuell planering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och med det har allt fler äldre komplexa behov och flera hälsoproblem. Många äldre bor kvar i sina hem med insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård, vilket ställer högre krav på kompetens och resurser samt samverkan för personal som arbetar med äldre (Socialstyrelsen, 2020a). LÄS MER

 4. 4. En kommuns integration på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur en enskild kommun arbetar för att etablera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Edsvik; [2019]
  Nyckelord :Integration; labor market; shortage of professions; establishment; foreign background; Integration; arbetsmarknad; bristyrken; etablering; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva hur man arbetar med att integrera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden och vilka problem som kan uppstå. Problemformuleringen grundar sig i hur en enskild kommun ska kunna komma att lösa matchningen av en viss grupp av personer som står utanför arbetsmarknaden med företag på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Självständig - vad betyder det? : Tankar och upplevelser från personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Romare; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; independence; independent; autonomy; intellektuell funktionsnedsättning; självständig; självständighet; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder en begränsad konsensus gällande en universell definition av begreppet självständig bland arbetsterapeuter, trots ett dagligt användande av begreppet. Forskningen visar på två beskrivningar av funktionsnedsättningar (medicinsk modellbeskrivning som utgår från fysisk kapacitet och social modellbeskrivning som betonar möjlighet till val, kontroll och självbestämmande) som i sin tur påverkar synen på självständighetsbegreppet. LÄS MER