Sökning: "vad betyder sociala faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden vad betyder sociala faktorer.

 1. 1. Farmers’ choice of seed strategy : a case study of farmers’ operational decision making

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Ida Ottosson; [2019]
  Nyckelord :decision making; operational decision making; farmers’ decision making; social capital; social network; trust; farmsaved seed; certified seed;

  Sammanfattning : Farmers make challenging and complex decisions almost every day. The focus of this study is farmers’ choice of seed. They can choose to buy certified seed, use seed that they clean from the previous year’s harvest or use a combination. LÄS MER

 2. 2. Inget förtroende, Inget köp : En studie hur förtroendet för influencers påverkar konsumtionsvanor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Almqvist; Martin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :Influencer; marketing; consumer; confidence; influencer marketing;

  Sammanfattning : Within today's society, social media has grown to become a more common thing than most. In Sweden, almost 83 % of the population use social media. With this marketing growth, a role that have become more common is the term ‘influencer’. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 4. 4. Underhållsstrategier för bostadsfastigheter : fem modeller för inre underhåll

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Safir Ismail; [2018]
  Nyckelord :Property maintenance; housing maintenance; apartment maintenance; Fastighetsunderhåll; Inre underhåll; Lägenhetsunderhåll;

  Sammanfattning : Planerat fastighetsunderhåll bör ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Om detta inte görs medför det allt som oftast att underhållsarbetet sker ostrukturerat med missnöjda hyresgäster som resultat. LÄS MER

 5. 5. Social förändring : En fallstudie av utbrändhet i massmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Angelica Landström; [2018]
  Nyckelord :Kulturantropologi; antropologi; strukturalism; utbrändhet; utmattningssyndrom; media; fenomen; smuts; avvikelser; renhetsbeteenden; norm; normer; normskapande;

  Sammanfattning : I ett försök att identifiera hur social förändring kan ske i ett samhälle så har den här uppsatsen undersökt fenomenet utbrändhet, dess förändringsprocess i svensk massmedia och de faktorer som skapar dess plats i en social struktur. Den här uppsatsen argumenterar för att (1) Det i massmedia sker en aktiv och passiv förhandling kring vad utbrändhet är/bör vara och vad det betyder för samhället, och (2) Den förhandlingen kan förstås genom att se diskursen kring utbrändhet i massmedia som ett emergent fenomen vars egenskaper aktivt och kontinuerligt förändras i en process som drivs av individers reaktioner på avvikanden och överträdelser i deras sociala system. LÄS MER