Sökning: "vad betyder status"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden vad betyder status.

 1. 1. Competition between wild bees and manged honeybees : a review of floral preferences

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Charlotte Hansson; [2020]
  Nyckelord :honeybees; competition; solitary bees; displacement;

  Sammanfattning : The decline of wild pollinators has given ground for a debate on the effects of managed honeybees to wild populations. Even though honeybees are native to some areas, management and domestication has had an indisputable effect on their foraging behaviour and thus the potential effect on surrounding taxa. LÄS MER

 2. 2. Ett ägande till varje pris: En studie om fenomenet bostadskarriär och hur det förhåller sig till två nya typer av bostadsprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Markus Melin; Ib Rosvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fenomenet bostadskarriär är alltmer förekommande i dagens bostadsdiskussion. Problemet är att begreppet saknar en tydlig mening och innebörd – när fenomenet definieras verkar det röra alla boendeformer, och kopplas till att man anpassar sitt boende efter livssituation. LÄS MER

 3. 3. “Skillnad betyder att det kan vara en skillnad mellan en person och en annan person” En jämförelse mellan en- och flerspråkiga skolbarns definitioner av skolrelaterade ord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Julia Erlandsson; Tor Yhlen; [2019]
  Nyckelord :orddefinitioner; skolrelaterade ord; flerspråkighet; orddefinitionstest; lexikalt djup; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Orddefinitionsförmåga innebär förmåga att förklara vad ett ord betyder genom att använda andra ord. Orddefinitioner kan användas för att mäta lexikalt djup. Det saknas dock verktyg för bedömning av orddefinitionsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Kristendomens ställning i dagens Sverige : En forskningsöversikt av orsaker till Sveriges sekularisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniela Madzo; [2019]
  Nyckelord :Kristendomens ställning; svenskar;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om svenskars relation till kristendomen och vad som har påverkat kristendomens status i Sverige. Syftet med denna uppsats är att analysera vad forskningen visar om svenskars förhållande till kristendomen i dagens samhälle och vilka orsaker som lyfts fram gällande Sveriges sekularisering. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor, män och allt däremellan : - En studie om osteologiska och arkeologiska könsbedömningar på fragmenterade skelett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Louise Högberg; [2017]
  Nyckelord :osteological sex determination; archaeological sex determination; feminine; masculine; gender; osteologisk könsbedömning; arkeologisk könsbedömning; kvinnligt; manligt; genus;

  Sammanfattning : The methods of sex determination through skeletons or through objects in graves has been used on and off since the nineteenth century. Most of the osteological methods are however developed on intact bones, and the archaeological method assume that jewelry is female associated and weapons are male associated. LÄS MER