Sökning: "vad betyder yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vad betyder yrkesroll.

 1. 1. Vad är framgång? – en jämförelse mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktor Johansson; Ulf Lindahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om uppfattningen av framgång och hur det skiljer sig mellan kommunala och privata bostadsbolag. Framgång är ett begrepp som används ofta utan någon tydlig definition av vad begreppet betyder och de finns inte en klar definition om vad det är. LÄS MER

 2. 2. Att vara ljudproducent i en ständigt föränderlig värld : En kvalitativ studie om relationen mellan ljudproducenter och teknisk utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Ludwig Lord Johansson; [2017]
  Nyckelord :Ljud; Musik; Produktion; Teknik; Artificiell Intelligens;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ljudproduktion, teknik, framtiden och forskningen kring artificiell intelligens. Hur mycket betyder tekniken för dagens ljudproducenter och hur stor påverkan har den på deras arbete? Och hur kommer framtiden att se ut? Vad kan utvecklingen av artificiell intelligens bidra med, eller inte bidra med? Syftet med uppsatsen är att belysa relationen mellan teknikens förändringar och dess inverkan på ljudproducenters arbetssätt och yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. Controllerns yrkesroll- Förklarad med hjälp av rollteori ur ett multipelt per-spektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Lahtinen; Hanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Controller; roll; rollteori; The controller; role; role theory; role creating; professional role; rollskapande; professionell yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning och litteratur som behandlar controllerns professionella yrkes-roll beskriver den tekniska rollen, där controllerns administrativa och funktionalistiska roll i organisationen står i fokus. Rollen kan beskrivas vidare med hjälp av sociologisk rollteori där rollskapande och rollåterskapande är två centrala begrepp. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap : en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Sofie Ihlberg; [2012]
  Nyckelord :Genus; Kön; Könsmaktsordning; Genusordning; Ledarskap; Manligt; Kvinnligt;

  Sammanfattning : Syftet med studien och denna uppsats är att undersöka och förklara vilka attityder och erfarenheter ledare i våra organisationer möter i sin yrkesroll. Tanken är även att undersöka, förklara och tydliggöra om det kan uppfattas någon skillnad mellan manliga och kvinnliga chefer i organisationen. LÄS MER

 5. 5. NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VARA NY I SIN YRKESROLL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Bengtsson; Desirée Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Nyutexaminerade; Sjuksköterskor; Övergång; Intervjustudie; Upplevelser;

  Sammanfattning : Det har visats att nyutexaminerade sjuksköterskor har vissa svårigheter att direkt känna sig bekväma i sin nya yrkesroll. Sjuksköterskorna uppnår kraven från verksamheternas sida men det är inte utan att både verksamheterna och sjuksköterskorna själva har påpekat brister i utbildningens struktur främst när det handlar om medicinskt och praktiskt kunnande. LÄS MER