Sökning: "vad importerar sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad importerar sverige.

 1. 1. Vad krävs för att bevara Sveriges bästa jordbruksmark för framtidens generationer? : En fallstudie av ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse i Malmö.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Arborelius; [2020]
  Nyckelord :Jordbruksmark; Exploatering; Planeringsteori; Campbells triangel; FAC Forum;  Arena och Court ; Malmö kommun;  Klagshamn; Bunkeflostrand.;

  Sammanfattning : Med dagens klimatförändringar där extrem torka och extrema översvämningar kommer allt oftare, behöver vi anpassa oss till nya förutsättningar. Matproduktion är något som påverkas men som kanske kommer lite i skymundan i Sverige, då vi är vana att allt alltid finns i affären. LÄS MER

 2. 2. Stadsodling i Stadsplaneringen : och dess bidrag till ökad samhällelig hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anton Lindholm; [2013]
  Nyckelord :climate change; food industry; sustainability; urban farming; klimatförändring; matindustri; hållbarhet; stadsodling;

  Sammanfattning : Vårt jordklots klimat förändras till det sämre och har blivit allt mer oförutsägbart. Med enormt stor sannolikhet beror det på den utbredda förbränningen av fossila bränslen världen över som vi människor startade explosionsartat i och med industrialismen. Detta fastställer IPCC i sin 5:e klimatrapport. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmetodik för att minska vattenfotavtrycket : Exemplet Ornö, Haninge

  M1-uppsats, KTH/Centrum för hälsa och byggande, CHBKTH/Byggteknik och design; KTH/Centrum för hälsa och byggande, CHB

  Författare :Olle Carlid; Mats Hjelm; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningI dagens samhälle sker en stor transport av virtuellt vatten mellan världens länder. Med virtuellt vatten menas allt det vatten som går åt för att producera en produkt. Sverige importerar virtuellt vatten från exempelvis Brasilien i form av kaffe. LÄS MER

 4. 4. Piratkopiering och Counterfeiting - särskilt om ingripanden mot privatpersoner vid gränsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Wahlin; [2008]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Piratkopiering och counterfeiting har sedan länge varit ett stort hot mot samhället i stort och rättighetsinnehavarna i synnerhet, vilka ömsesidigt lider stor skada av den olovliga verksamheten. Verksamheten uppskattas idag omsätta 600 miljarder dollar på världsmarknaden och hundratusentals arbetssökande går miste om arbetstillfällen. LÄS MER

 5. 5. Potatis : marknad och konsumtion i dagens Malmö

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Keskitalo; [2008]
  Nyckelord :potatis; konsumtion; Sverige; matvanor; levnadsförändringar; statistik; Malmö; matvanor;

  Sammanfattning : I want to find the meaning of food –potato in today's society. How about marketing and how does potato consumes? What can be done to achieve better competitiveness towards other products now and in the future? I will build this project on a statistic ground "now and then" as well as a study to people outside various food- markets. LÄS MER