Sökning: "vad innebär allmän omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad innebär allmän omvårdnad.

 1. 1. Följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Simone Johansson; Jenny Sundström; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Personcentrerad omvårdnad; Sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där antalet drabbade ökar varje år. Sjukdomen innebär livslång behandling och det krävs kontinuerligt engagemang från den som lever med sjukdomen. Det ställs höga krav på att dessa personer ska kunna sköta sin vård självständigt. LÄS MER

 2. 2. Vad främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Ivansson; Natalie Nyström; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; Emergency care; Communication; Nurse; Patient; Information; Akutmottagning; Akutsjukvård; Kommunikation; Sjuksköterska; Patient; Information; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och är ofta den första kontakten med sjukvården. Det första bemötandet är betydande för hur den resterande kontakten med vården ska komma att upplevas av patienter men påverkar även patientens hälsoresultat. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med kvinnor som är könsstympade : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Palmlöv; Maria Ungh; [2017]
  Nyckelord :Kvinnnlig könsstympning; Lidande; Omvårdnad; Transkulturellt möte;

  Sammanfattning : Bakgrund Kvinnlig könsstympning innebär ett fysiskt ingrepp där hela eller delar av flickans eller kvinnans genitalier avlägsnas. Sedvänjan som är 3000 år gammal definieras av både FN och WHO som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Detta till trots beräknas 200 miljoner flickor och kvinnor världen över ha utsatts. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Backlund; Caroline Hannuksela Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Barn; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Barnintensivvårdplatserna i landet är få och finns endast på fyra av landets sjukhus. Det innebär att ungefär hälften av de kritiskt sjuka barnen i behov av intensivvård vårdas på allmän intensivvårdsavdelning, där sjuksköterskornas främsta kompetensområde är vård av vuxna med begränsad erfarenhet av barns specifika fysiologiska, psykologiska och omvårdnadsmässiga behov. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av sjuksköterskans stöd vid typ 2-diabetes : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Jansson; Anna Linderberth; [2013]
  Nyckelord :experience; literature review; patient; support; type 2-diabetes; litteraturstudie; patient; stöd; typ 2-diabetes; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har 325 000 människor diagnosen typ 2-diabetes. Sjukdomen ställer stora krav på individen. För att sjuksköterskan ska ge en god omvårdnad behövs kunskaper om patientens individuella behov av stöd. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans stöd vid typ 2-diabetes. LÄS MER