Sökning: "vad innebär integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden vad innebär integritet.

 1. 1. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 2. 2. En gammal lagstiftning i ny kostym? En rättslägesanalys med särskilt fokus på domstolarnas tolkning och tillämpning av brottet olaga integritetsintrång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Sandgren; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; olaga integritetsintrång; förtal; empirisk undersökning; rättstillämpning; brott; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The crime of unlawful invasion of privacy took effect in Swedish legislation January 1st 2018 and was introduced as part of the political work to modernize Swedish criminal law to be able to meet the legal challenges in our increasingly digitized society in a more satisfactory way. The rise of the Internet has had positive as well as negative consequences, for individuals as well as for the democratic society at large. LÄS MER

 3. 3. Sunnanå älvrum : landskapsanalys och gestaltningsförslag med utgångspunkt i mötet mellan ett offentligt rekreationsområde och angränsande privata tomter i centrala Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Harlin; Tove Tham; [2023]
  Nyckelord :älvrum; Skellefteå; förtätning; gestaltning; landskapsarkitektur; rekreation; privat; offentligt; analys genom syntes; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Skellefteå kommun har under det senaste decenniet expanderat i rekordfart vilket medfört exploatering och förtätning av staden. Kommunens expansion och väntade inflyttning bidrar till att allt fler människor ska samsas om stadens allmänna platser. LÄS MER

 4. 4. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenhet av bedsiderapport i en sjukhusmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Vingård; Sofie Wollin; [2022-01-18]
  Nyckelord :Bedsiderapport; erfarenhet; patienter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på patienters erfarenhet av bedsiderapport. Bakgrund: Bedsiderapport innebär att informationsöverlämningen mellan sjuksköterskan som går av respektive på sitt arbetsskift sker tillsammans med patienten. LÄS MER