Sökning: "vad innebär målstyrning i förskolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad innebär målstyrning i förskolan.

 1. 1. Styrning med målkonflikter i kommunala organisationer : En studie med inritning på förskolans beslutsfattare inom Halmstads kommun och Laholms kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Agneta Ekelund; [2010]
  Nyckelord :Målstyrning; förskolor; otydliga mål; förvaltning; kommun;

  Sammanfattning :  SammanfattningTitel: Styrning med målkonflikter i kommunala organisationer Författare: Agneta EkelundHandledare: Marita BlomkvistNyckelord: Målstyrning, förskolor, otydliga mål, förvaltning, kommun.Problemformulering: Vilka styrmetoder använder kommunala organisationer där det kan finnas konflikter mellan olika mål, och vad i styrningen skiljer mellan organisationer inom samma bransch? Teorier: Olika teorier tas upp som ligger till grund för den undersökning som valts att göras. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiskt ledarskap i förskolan - i en integrerad organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Therése Mineur; [2001]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sen skolans decentralisering då man har övergått från detaljstyrning till målstyrning, har också i många fall förskola och skola integrerats i en och samma organisation. Det innebär att rektor som chef därmed också är pedagogisk ledare för förskoleverksamheten. LÄS MER