Sökning: "vad innebär psykosocialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vad innebär psykosocialt arbete.

 1. 1. ”Livet måste gå på räls” : Skolkuratorers förståelse av ungas psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Lovisa Jonsson; Malin Evermyr; [2018]
  Nyckelord :mental illness; adolescents; counsellors in school; holism; psychosocial work; stress; psykisk ohälsa; ungdomar; skolkuratorer; holism; psykosocialt arbete; stress;

  Sammanfattning : Title: “Life must run smoothly” – school counsellors understanding of adolescents mental illness   Authors: Malin Evermyr och Lovisa Jonsson   Mentor: Emme-Li Vingare   Keywords: Mental illness, adolescents, counsellors in school, holism, psychosocial work, stress   Aim: The aim of the study is to describe and analyze school Counsellor’s understanding of mental illness among adolescents and the Counsellor's explanation of its development.   Methods: This study is qualitative and the empirical material was collected through loose structured focus group interviews. LÄS MER

 2. 2. "Det där förebyggande och hälsofrämjande får stryka på foten när tiden är knapp" : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevda förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Eriksson; Anna-Maja Jansson; [2016]
  Nyckelord :school counselor; prevention; healthpromoting; discretion; working conditions; education act; Skolkurator; förebyggande; hälsofrämjande; handlingsutrymme; förutsättningar; skollagen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka förutsättningar skolkuratorer i Stockholmupplever sig ha för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med psykisk ohälsa bland unga. Studien har en kvalitativ ansats då nio intervjuer med skolkuratorer verksamma på gymnasieskolor i Stockholmsområdet har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Diagnos dyslexi och dess funktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Peter Strid; [2016]
  Nyckelord :Diagnos; Dyslexi; Gymnasieskolan; Självkänsla; Sociokulturellt; Specialpedagogik; Utredning;

  Sammanfattning : SyfteStudien syftar till att bidra med kunskap om dyslexi som upptäcks på gymnasiet. Syftet är att få en uppfattning om hur diagnosen dyslexi upptäcks samt vilken betydelse diagnosen har. Vidare är syftet att beskriva hur dyslexi påverkar elevens syn på sig själv. LÄS MER

 4. 4. Sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete inom geriatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zewditu Yemane; [2011]
  Nyckelord :Kurator; geriatrik; psykosocialt arbete; samtal; äldre; teamwork;

  Sammanfattning : Syftet med studien är öka kunskapen om sjukhuskuratorns profession och kurativt arbete inom geriatrisk vård. För att uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar: Vad kännetecknar kuratorns arbete inom geriatrisk vård, vilken kompetens behövs för kurativt arbete inom geriatrisk vård, hur upplever sjukhuskuratorn sin yrkesroll i teamwork, och vilka faktorer gynnar känslomässiga svåra situationer. LÄS MER

 5. 5. Att skänka möjlighet till föräldraskap. En beskrivning av den metod som används vid psykosocial utredning av ägg- och spermadonatorer.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Aldén Dahlqvist; [2010-03-22]
  Nyckelord :Kurator; donator; metod; psykosocial utredning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva den metod som används av professionella vid den psykosociala utredning som görs av ägg- och spermadonatorer. Studiens syfte var att samla in kunskap och erfarenheter för att sammanställa dessa till en metod. Uppsatsen har en deskriptiv ansats och syftar inte till att jämföra kunskap och erfarenheter. LÄS MER