Sökning: "vad innebär skapande verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vad innebär skapande verksamhet.

 1. 1. Delaktighet i gymnasiesärskolan : Skolledare och pedagogers uppfattningar om möjligheter för skapande av delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Hunter; Irene Hirsch; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; systemteori; sociokulturell; samspel; självkänsla; intellektuell funktionsnedsättning och förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur pedagoger och rektorer på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på förutsättningarna för elever med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga i Gymnasieskolans verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats för att beskriva och analysera hur pedagoger och skolledare på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ser på förutsättningarna för elever med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga i Gymnasieskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Romantiken möter empirisk naturvetenskap i svensk kulturdebatt : en studie i läran om "det omedvetnas" utveckling hos Viktor Rydberg och Axel Herrlin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Simon Ängfors; [2015]
  Nyckelord :Det omedvetna;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för Viktor Rydbergs och Axel Herrlins versioner av läran om ”det omedvetna/undermedvetna”. Den diskuterar dessa genom en skildring av de filosofiska och psykologiska dimensionerna hos begreppet hos de båda. LÄS MER

 3. 3. Läroplanen ... Nä, inga sånna fancy grejer! En etnografisk studie om skapande verksamhet på fritidshem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Staafgård; [2015]
  Nyckelord :Estetik; Bildskapande; Barns bildskapande; Modest;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa hur pedagoger arbetar med skapande verksamhet påfritidshemmen, hur det sker och vad pedagogen har för motiv och syfte kring sitt arbete medskapande verksamhet.För att få en ökad förståelse för ovanstående syfte söker vi svar på följande frågor:- Hur arbetar pedagoger med skapande verksamhet på fritidshemmen?- Använder sig pedagoger av styrda aktiviteter?- Använder sig pedagoger av färdiga mallar?- Är pedagogen drivande i barnens skapande?- Vad är pedagogernas motiv och syfte med den skapande verksamheten?- Utgår pedagogen från styrdokument?- Har pedagogen en teori bakom syftet med aktiviten?Undersökningen analyserar vi ur ett sociokulturellt perspektiv och tar stöd av Thavenius(004) bok ”Skolan och den radikala estetiken”. LÄS MER

 4. 4. En magisk dörr till sagans värld : "Mellan saga, böcker och lek kanske inte steget är så stort egentligen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Helen Gustavsson; Frida Creutzberg; [2012]
  Nyckelord :Förskola; Saga; Sagor; Barns språk; Sociokulturellt; Vygotskij; Litteracitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärarnas beskrivningar av hur deras arbete med sagor påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. Frågeställningarna är; hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns lek? Hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns språk? Vilka olika arbetssätt väljer förskollärarna utifrån sagor? Hur beskriver förskollärarna samarbetet med föräldrarna kring sagor? I studien har den teoretiska utgångspunkten varit sociokulturellt perspektiv med Vygotskij som förespråkare och vad begreppet litteracitet innebär för barns språk. LÄS MER

 5. 5. Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! : En studie om kvinnors företagande i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Lotta Eriksson; Ida Petersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Entreprenörskap är ett ord som ofta används i olika sammanhang och med olika innebörd. Detta skapar en viss förvirring kring vad det innebär att vara entreprenör. Samtidigt finns det utbredda stereotyper om vem som identifieras som entreprenör och hur denne bör agera. LÄS MER