Sökning: "vad innehåller en slutsats"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden vad innehåller en slutsats.

 1. 1. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 2. 2. Molnlösningar : Utmaningar och motiveringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Niklas Gjörloff; Sami Yassin; [2019]
  Nyckelord :molnmigrering; motiverande faktorer; utmanande faktorer;

  Sammanfattning : Företag som är aktiva inom molntjänster idag, flyttar över mer och mer av sina IT-system till det publika eller privata molnet. Syftet med den här studien är att hitta de olika motiverande och utmanande faktorer kring fenomenet molntjänster, för företag som arbetar med utveckling av mjukvara för sina kunder. LÄS MER

 3. 3. The Influences on the Optical Properties of Paperboard Due to Dye Additives

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Tanya Wallmon; [2019]
  Nyckelord :White water; buildup; polymer; dye; CIELAB;

  Sammanfattning : In the paper industry the appearance and optical performance of coated and uncoated paperboard is important, therefore colour dyes are widely used to enhance the paperboard. In order to enhance the appearance of paper products, the dyes are added directly into the pulp and/or in the coating. LÄS MER

 4. 4. Finns det en koppling mellan bristande läsförmåga och matematiksvårigheter hos elever i årskurs 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2019]
  Nyckelord :bristande läsförmåga; extraanpassningar i matematik; läsförmåga; läs- och skrivsvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och räkna är en förutsättning för att vi människor ska klara oss i dagens samhälle. När elever med bristande läsförmåga måste ta sig an textuppgifter i matematikboken blir detta en stor utmaning. Texterna i en matematikbok är oftast mer multimodala och kompakt skrivna i jämförelse med texter i andra ämnen. LÄS MER

 5. 5. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hedda Ericsson; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; fotgängares rörelse; stadsmiljö; navigering i staden; space syntax; utformning;

  Sammanfattning : How the city is designed affects our decisions. The city's structures affect our movement and how we choose our path. How do we make these decisions? This essay examines our movement in the city and on what we bias our decisions on. LÄS MER