Sökning: "vad jag har lärt mig under kursen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vad jag har lärt mig under kursen.

  1. 1. Gymnasieelevers berättelser om ämnesintegrerade projekt : Fem års självvärderande utvärdering i ett lärararbetslag.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Cecilia Korp; [2008]
    Nyckelord :gymnasieskolan; kvalitetsarbete; utvärdering; elevperspektiv; berättelse; lärande; samarbete; museum;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är ett kvalitetsarbete med utvärdering av ett unikt ämnesintegrerat projekt, som delvis skett i en offentlig miljö utanför gymnasieskolan och därmed förändrat det dagliga, reguljära skolarbetet. Genom en berättelse får läsaren ta del av elevprojektet Spår, som resulterade i bland annat konstutställningen Urval. LÄS MER