Sökning: "vad menas med professionalism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vad menas med professionalism.

 1. 1. Mötet med det okända : En kvalitativ studie om utvalda universitet och högskolors kriterier för köp av PR- och kommunikationstjänster

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Michelle Hallangen; Erika Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Professionalism; PR; PR-konsult; PR-byrå; kundperspektiv; kommunikation;

  Sammanfattning : Titel: Mötet med det okända - En kvalitativ studie om högskolor och universitets kriterier för köp av PR- och kommunikationstjänster Författare: Michelle Hallangen och Erika Olofsson Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2012 Bakgrund: En stor del av forskningen inom PR handlar om kommunikatörerna och deras roller inom organisationer. Det finns inte mycket forskning om relationen mellan organisationer och PR-konsulter. LÄS MER

 2. 2. Den obehöriga lärarvikarien : En empirisk undersökning om den obehöriga lärarvikariens syn på sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Lindahl; [2002]
  Nyckelord :Education; Obehöriga lärarvikarier; vikarier; vikarieanskaffning; arbetssituation; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skaffa kunskap om hur obehöriga lärarvikarier upplever sin arbetssituation i den kommunala grundskolan. Med begreppet obehörig lärarvikarie menas i denna studie en person som inte har någon anknytning till lärarutbildningen. Den empiriska undersökningen bygger på intervjuer av sex obehöriga lärarvikarier. LÄS MER