Sökning: "vad påverkar gymnasievalet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vad påverkar gymnasievalet.

 1. 1. Asylsökande elevers syn på utbildning och framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Adén; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; elever; språkintroduktion; gymnasieval; skolsituation;

  Sammanfattning : Asylsökande ungdomar lever i ständig oro och väntan på besked från Migrationsverket. De vet inte om, eller hur länge de får stanna i Sverige. Trots detta går de i skolan och förväntas att göra ett gymnasieval inför en framtid i Sverige som de inte vet om de får. LÄS MER

 2. 2. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 3. 3. Sveriges största Idrottsgymnasium – inte som en vanlig gymnasieskola : Om hur könsmönster och idrottstillhörighet påverkar val av studieprogram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronnie Andersson; [2016]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; gymnasieskolan; idrott; statistisk analys; gymnasievalet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur kön och idrottstillhörighet påverkar valet av studieprogram på en gymnasieskola med tydlig idrottsprofil. Och samtidigt att se om skolan på något strukturellt sett också påverkas av detta val av idrottsinriktning. LÄS MER

 4. 4. Ramfaktorer, vägledningssamtal och elevers självinsikt - en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledarens uppfattningar om hur de kan bidra till elevers val till gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Adna Osmancevic; Agnesa Cerimagic; [2014]
  Nyckelord :ramfaktorer; vägledningssamtal; självinsikt; studie- och yrkesvägledning; gymnasieval; väl underbyggda val;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledarens arbete i grundskolan påverkas av ramfaktorer som anställningens omfattning, antal elever per studie- och yrkesvägledare, teknisk utrustning och styrdokument som begränsar vägledningsinsatser. När ramfaktorer inte är anpassade för att ge utrymme för vägledningsprocesser blir vägledningsinsatserna kring gymnasievalet koncentrerade i årskurs nio. LÄS MER

 5. 5. Vad lockar elever att söka till det Musikestetiska programmet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ingrid Jansson; [2014]
  Nyckelord :Gymnasievalet; Påverkansfaktorer; Stress; SYV;

  Sammanfattning : Syftet med min studie har varit att skapa ökad insikt om vad som påverkar elever att söka till det Musikestetiska programmet. Jag har också velat bidra till ökad förståelse för elevers tankar och känslor generellt inför gymnasievalet och vilka yttre faktorer som kan tänkas påverka dem inför detta. LÄS MER