Sökning: "vad ska man observera i förskolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad ska man observera i förskolan.

 1. 1. Förskolan som barnens plats eller plats för barnen : Pedagogiska läromiljöer som skapas av barnen, pedagoger och fysisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aygul Dusmukhametava; Fatemeh Sadat Seyedi; [2017]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk lärmiljö; sociokulturell teori; barnperspektiv; material;

  Sammanfattning : Syfte med vår studie är att bidra med kunskap om den fysiska miljön som pedagogisk lärmiljö i förskolan. Våra frågeställningar fokuserar på pedagogernas och barnens erfarenheter av de fysiska miljöerna samt hur de miljöerna ser ut på olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på små barnsspråkutveckling : Återupprepa tills barnet erövrar det!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Johanna Björegren; Malin Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Gathering; language development; Barn; språkutveckling; tidiga åldrar;

  Sammanfattning : Vi är två lärarstudenter som har funnit det mycket intressant att studera barn i åldrarnaett till tre år och deras språkutveckling i förskolan, vi har valt att fokusera vår studiekring samlingen som forum för språkutveckling. Under vår verksamhetsförlagda del avutbildningen har vi sett att förskollärare ser på samlingen på olika sätt och att den intealltid ses som ett pedagogiskt verktyg att stimulera barnens språkliga utveckling. LÄS MER

 3. 3. Lekens betydelse för barns lärande i förskolan: En undersökning av fem förskollärares syn på leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Andreasson; [2005]
  Nyckelord :förskolan; lek; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att få en djupare förståelse och mer kunskap om förskollärares syn på lek. Mina frågor är: Vad är lek och vad är lärande enligt förskollärare? Hur använder sig förskollärare leken för att utveckla barns lärande? Jag har gjort fem intervjuer med förskollärare från en förskola. LÄS MER