Sökning: "vad tror kristna på"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad tror kristna på.

 1. 1. ”Vi vet ju inte vad de kristna egentligen tror på.” En studie om elevers syn på sin undervisning om kristendom i religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Petrén; [2014-01-21]
  Nyckelord :religion; education; religious students; Christianity;

  Sammanfattning : Johanna Petrén, a prospective teacher of religion, has examined how a couple of students view Christianity as it is presented in a Religious Education classroom. Furthermore, how this image matches their experience of Christianity outside of school. LÄS MER

 2. 2. Reningsmotiv i dopritualen : Vad blir dopkandidaten renad från?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elisabeth Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Dop;

  Sammanfattning : I Svenska kyrkan räknas dopet och nattvarden som sakrament. Med sakrament menas en handling som Jesus Kristus uppmanat sina efterföljare att utöva. I Matt 28: 19 uppmanar Jesus lärjungarna att ” Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faders och Sonens och den helige Andes namn”. LÄS MER

 3. 3. Att tro på sitt eget personliga vis : en diskussion av några livsåskådningsundersökningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Broberg; [2007]
  Nyckelord :privatreligion; anonym religion; folkreligiositet; trosåskådning; identitet; sekularisering; livsåskådning; värderingsstudier;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats var att undersöka om inte flera studier, som velat ta reda på vad människor tror på, skapat en onödig polarisering mellan att kalla sig kristen och att tro på sitt eget personliga vis. Målet med uppsatsen var att ta reda på om det som ibland kallas privatreligiositet kanske bara är olika sätt att närma sig den kristna tron. LÄS MER

 4. 4. Vem är Troy Perry? : En uppsats om homosexuell befrielseteologi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Liselotte Frejdig; [2006]
  Nyckelord :Homosexuell; befrielseteologi; MCC; Troy Perry; M.C.C.;

  Sammanfattning : In this essay I plan to mainly write about the Christian church. However, I will shortly mention other parishes.In the first part I will in the first chapter write how the church saw earlier on HBLT (Homo-, Bisexual, Lesbians and Transgender) people. LÄS MER

 5. 5. Vad har den kristna mystiken att erbjuda nutidsmänniskan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Benny Runsten; [2000]
  Nyckelord :mystik; mystikkriterier; mystikens psykologi; paranormala upplevelser; förändrade medvetandetillstånd; kristen mystik; österländsk mystik; William James; Walter T. Stace; meditation;

  Sammanfattning : Mitt syfte har varit att skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är och vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag har undersökt mystika riktningar inom hinduismen, judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. Tekniker och livshållningar som kan leda till mystika erfarenheter har jag också tittat närmare på. LÄS MER