Sökning: "vad utmärker en bra ledare"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad utmärker en bra ledare.

 1. 1. Värdeskapande intern kommunikation med Lean kommunikation och kommunikativt ledarskap : Modell för Lean kommunikation för att stärka och medvetet arbeta med värdeskapande intern kommunikation i Leanbaserade verksamheter,

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sabina Lindell; Marlene Eldsand; [2019]
  Nyckelord :Lean communication; Communicative leadership; Success factors; Value-adding; Public sector; Internal communication; Lean kommunikation; Kommunikativt ledarskap; Framgångsfaktorer; Värdeskapande; Offentlig sektor; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med    studien var att undersöka hur Leanbaserade/Leaninspirerade verksamheter i    svensk offentlig sektor arbetar för att åstadkomma värdeskapande intern    kommunikation. Utgångspunkten var att dagens demografiska utveckling    parallellt med effektiviseringskrav innebär utmaningar för kommuner att    säkra välfärd och kundnöjdhet samt att detta arbete behöver börja internt    gentemot medarbetarna för att ge effekt utåt till kunderna. LÄS MER

 2. 2. "Uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa" : en kvalitativ studie om det goda ledarskapet, sett ur ledarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Bohman; [2013]
  Nyckelord :Leadership; healtcare; participation; clarity; goal; coherense; motivation; Ledarskap; sjukvård; delaktighet; tydlighet; mål; sammanhang; drivkraft;

  Sammanfattning : Engagerade, kompetenta medarbetare är en grundförutsättning för att sjukvården ska fungera idag och i framtiden. Framgångsrikt medarbetarengagemang kräver bland annat ett tydligt ledarskap där medarbetarna ges möjlighet till egenmakt. LÄS MER

 3. 3. Så här lyckas jag i min ledarroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Eva Kwaskiewicz; Elsa Kordys; [2009]
  Nyckelord :ledare; chef; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna uppsats belyses ledarrollen, det vill säga att uppsatsen är en studie som grundar sig på chefernas egna utsagor om deras ledarskap. Problemställningen är att ta reda på hur ledarskapet utövas samt vad det är som utmärker en bra ledare enligt cheferna själva. LÄS MER

 4. 4. Vad är en bra Ledare/Chef? : En fallstudie om hur medarbetarna upplever Ledarskapet på IKEA i Barkarby

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Michael Afram; Molle Zenelaj; [2008]
  Nyckelord :Ledarskap och Organisation; Ledarskap; Motivation; Inspiration; Medarbetare; Ledarstil;

  Sammanfattning : Att finna en allmän accepterad definition av vad ledarskap verkligen innebär, är väldigt komplext. Det finns många olika definitioner på vad ledarskap är inom ledarskapslitteraturer. Det flesta har en bild av vad ledarskap är och vad en ledare sysslar med, men kan inte exakt definiera vad det egentligen betyder att vara ledare. LÄS MER