Sökning: "vaggeryd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet vaggeryd.

 1. 1. Succession within the Context of Family Firms in the GGVV-Region : Individual and Organizational Level Factors

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Göhlin; Lipovac Anna-Maria; [2019]
  Nyckelord :Organizational Level Factors; GGVV-Region; Family Firms; Succession Process; Individual Level Factors;

  Sammanfattning : Background: Succession is a crucial concern for family business owners where an issue of importance is to retain the control within the family. Succession is a planned process which must be put in place to rearrange the leadership from one family member to another. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materiallager : En fallstudie på PMC Cylinders materiallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Victor Lohman Lohman; Tobias Borge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To be a highly competitive company in today's market, it is important for companies to utilize their resources as efficiently as possible. Customers have high demands on price, quality, and delivery reliability and in order to meet the customers hard and growing demands, it is important for the companies to work with continuous improvements. LÄS MER

 3. 3. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Sammanfattning : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. LÄS MER

 4. 4. Tidernas möjlighet? : om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Rogö; [2016]
  Nyckelord :integration; civilsamhälle; governance; samverkan;

  Sammanfattning : Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar. Många utav dessa blir anvisade till mindre orter ute i landsbygdskommunerna. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar och hinder för asylsökandes språklärande och integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Lena Yousif; Rafet Krasniqi; [2016]
  Nyckelord :Asylum seekers; adult asylum seekers; integration; acculturation; Empowerment; language learning education ; social network; Maslow s hierarchy of needs.; Asylsökande; vuxna asylsökande; integration; ackulturation; empowerment; språkundervisning utbildning ; socialt nätverk; Maslows behovstrappa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Problem Från 2013 till och med april 2016 har Sverige tagit emot 309.669 asylsökande. De stora vågorna av asylsökande som har kommit understryker behovet av att ge de optimala förutsättningarna för att anpassa sig och integreras i samhället. LÄS MER