Sökning: "vakuummörning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vakuummörning.

 1. 1. Mörning av rostbiff i vakuum och i Tublin mörningspåse : effekt på köttkvalitet och konsumenternas preferens

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Anna Wallby; [2012]
  Nyckelord :rostbiff; köttkvalitet; torrmörning; vakuummörning; sensorisk attrubut;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur mörning i vakuumpåse och Tublin mör- ningspåse påverkar olika egenskaper hos rostbiff, viktiga inom köttkvalitet, med tyngd- punkt på ätkvalitet, det vill säga mörhet, saftighet och smak. Båda rostbiffarna från åtta Herefordkvigor användes och inom varje par tilldelades mörningsmetoderna slumpmäs- sigt. LÄS MER

 2. 2. Mörningsprocessen i nötkött och en kartläggning av mörningsmetoder praktiken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Erica Karlsson; [2011]
  Nyckelord :nötkött; mörning; mörningsmetoder; Tublin; Hängmörning; Vakuummörning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom litteraturstudier undersöka mörningsprocessen i nötkött samt studera hur vakuummörning, hängmörning samt mörning i Tublin mörningspåse påverkar nötköttets ätkvalité. Studien innefattar också intervjuer där syftet med dessa var att kartlägga vilka mörningsmetoder som idag tillämpas hos svenska småskaliga slakterier/ styckningsanläggningar. LÄS MER