Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
    Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

    Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER