Sökning: "val av etableringsform"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden val av etableringsform.

 1. 1. Made in Sweden : Små teknikintensiva tjänsteföretags val av etableringsform vid internationalisering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :John Sparrefors; Anton Fjellström; [2015]
  Nyckelord :SMEs; Internationalization; Entry form; Service; Technology; SMF; Internationalisering; Etableringsform; Tjänst; Teknik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Småföretag i Sverige har fått en ökad betydelse i näringslivet. Bland annat kommer idag 60 procent av näringslivets bidrag till landet från småföretagare. För att underbygga framtida tillväxt och utveckling är det viktigt att företagen kan etablera sig även på internationella marknader. LÄS MER

 2. 2. En nordisk slutkundsmarknad för el : Internationalisering av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Marklund; [2014]
  Nyckelord :Internationalisering; nordisk slutkundsmarknad; elhandel; elhandelsbolag;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör den kommande nordiska slutkundsmarknaden för elektricitet med utgångspunkt i de större svenska elhandelsbolagen. Syftet är att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom denna marknad, hur de svenska elhandelsbolagen förbereder sig samt hur en nordisk slutkundsmarknad kan påverka deras internationaliseringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Svenska miljöteknikföretag i Kina : En studie om företags internationalisering på avlägsna marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Thérése Carlbrant; Stephanie Ellfors; [2012]
  Nyckelord :miljöteknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Marknadsföring, 2012. Författare: Therése Carlbrant, Stephanie Ellfors Handledare: Anders Pehrsson Titel: Svenska miljöteknikföretag i Kina Bakgrund: Det satsas just nu mycket resurser på svensk miljöteknik eftersom dagens klimatomställningar är en stor utmaning och är en utav Regeringens prioriterade områden. LÄS MER

 4. 4. Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Adler; Love Saltin; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; Resursbaserat synsätt; Etableringsstrategier; Internationellt entreprenörskap; Välutvecklad marknad; Barriärer; SMF;

  Sammanfattning : I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter och etableringsstrategier på en riskmarknad - Ryssland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Elena Krasniakova; [2006]
  Nyckelord :internationalisering;

  Sammanfattning : I takt med integration av marknader samt dagens kommunikationsmöjligheter måste företag anpassa sig till den nya omgivningens villkor. Företag står då i val att antingen stärka sin position på hemmamarknaden eller söka sig till nya marknader, som är alltid förenade med olika risker. LÄS MER