Sökning: "val av influencer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden val av influencer.

 1. 1. Influencer marketing : strategiska val ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Andersson; Amanda Ledberg; Louise Degerlo; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; social influence; online behavior; interaktion; social media; media strategy; marketing.; Influencer marketing; Instagram; socialt inflytande; online beteende; interaktion; sociala medier; mediastrategi; marknadsföring;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en av de snabbast växande delarna i reklambranschen, och med hjälp av influencer marketing har varumärkena möjlighet att skapa en nära relation med sina konsumenter på Instagram. Idag använder många företag sig av influencers med ett stort antal följare för att marknadsföringen skall vara så effektiv som möjlig. LÄS MER

 2. 2. Vadå, är det okej att se olika ut? : En semiotisk bildanalys av två klädföretags samarbeten med influencers i förhållande till kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Rydén; Josefin Zackrisson; [2020]
  Nyckelord :Body positivism; influencer; Instagram; narrow-mindedness; semiotics; social comparison; the male gaze  ; Kroppspositivism; influencer; Instagram; smalhetsideal; semiotik; social jämförelse; den manliga blicken;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker porträtteringen av den normativa kvinnokroppen på plattformen Instagram till följd av trenden kroppspositivism. Syftet med vår studie är att genom en semiotisk bildanalys, undersöka huruvida två klädföretag följer trenden kroppspositivism i sina samarbeten med influencers på Instagram. LÄS MER

 3. 3. Vad lockar en grön kund? : - En kvantitativ studie om hur konsumenter påverkas av positivaoch negativa aspekter inom grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :John Wiklund; Kasper Lindqvist; Wingqvist Anton; [2020]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; Greenwashing; Miljömärkningar; Influencer; Word of mouth; Emotionell och Rationell kommunikation; Miljöengagemang.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken inverkan grön marknadsföring har påkonsumenter i deras val av produkt gällande livsmedel. Genom att undersöka fem olika aspekter inomgrön marknadsföring ämnar studien att ge mer insikt i hur konsumenter kan påverkas i både positivoch negativ riktning. LÄS MER

 4. 4. Leder influencer marketing till köp? : En studie från konsumentens perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sharon Arzaghi; Madeleine Holm; [2020]
  Nyckelord :Social media; influencer marketing; Instagram; Source credibility; purchase behaviour; entertainment; extraversion; commerciality; Self-monitoring; Social media; influencer marketing; Instagram; Source credibility; köpbeteende; underhållning; extraversion; kommersialitet; Self-monitoring;

  Sammanfattning : Since the increased popularity of social media, new marketing strategies have been developed by companies and marketers in order to advertise more effectively. This has concluded in a new marketing strategy originated from celebrity endorsement, called influencer marketing, which is implied by various brands today and often used on the social media platform Instagram. LÄS MER

 5. 5. Är influencers kommunikation hållbar? : En innehållsanalys utifrån modellen “The seven sins of greenwashing”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Kalabic; Tiffany Diniz; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Greenwashing; The seven sins of greenwashing; Influencers; Influencer marketing; Greenwashing; The seven sins of greenwashing; Influencers;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to review sponsored Instagram posts from influencers with a sustainable focus. This is to investigate how influencers communicate about sustainability in their sponsored posts and whether they are an appropriate choice for communicating about sustainability or whether it gives rise to greenwashing. LÄS MER