Sökning: "val av metod experiment"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden val av metod experiment.

 1. 1. Val av pil : Huruvida en trimningseffekt existerar inom bågskyttesporten

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Ludvig Bergöö; [2023]
  Nyckelord :Bågskytte; Trimning; Pilar; Skytte; Skyttesport; Pilbåge; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att klargöra bågskyttars träffbild påverkas av pilars styvhet. Frågeställningen lyder: existerar skillnader i prestation mellan tre olika grupper av pilar, varav en har avklarat ett barskaftstest och de andra är 50 spinesteg vekare respektive styvare? Metod - För att besvara frågeställningen rekryterades fyra skyttar på distriktsnivå med en självskattadfysiologisk kapacitet att skjuta 200 pilar med en hållkraft om minst 35 pound. LÄS MER

 2. 2. Effekten av växtnäring på överlevnad, tillväxt och vitalitet på planterade tall- och granplantor : en studie gjord på ett kontrollerat försök på en lokal i Västerbotten

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Wickberg; [2023]
  Nyckelord :Växtnäring; Plantering; Plantering; Plantering; Planteringspunkt; Markberedning; Fertilizing; Planting; Growth; Survival; Planting point; Site preparation;

  Sammanfattning : Tillväxten i den svenska skogen är en central del för ett hållbart skogsbruk. Därför är markberedning och plantering viktigt för en ökad tillväxt och överlevnad för plantor av både tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). Tillsatt växtnäring vid plantering är en metod som kan öka plantors tillväxt och överlevnad. LÄS MER

 3. 3. Breaking the Time Preference : A study of home delivery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gustav Alvinsson; [2022]
  Nyckelord :Time preference; last-mile delivery; consumer preference; Tidspreferens; last-mile delivery; frakt; fraktpreferens; konsumentpreferenser;

  Sammanfattning : Bakgrund. E-handel ökar ständigt, och med det även frakt av ehandelsvaror. Frakten som skrivs om i den här studien syftar till den frakt som sker mellan en återförsäljare och en slutkonsument. Denna är i texten kallad last-mile delivery. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of generative machine learning models : Judging the quality of generated data with the use of neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Yousefzadegan Hedin; [2022]
  Nyckelord :Generative Modeling; MAUVE; Deep Learning; GPT-2; evaluation; Generativ modellering; MAUVE; Djupinlärning; GPT-2; evaluering;

  Sammanfattning : Generative machine learning models are capable of generating remarkably realistic samples. Some models generate images that look entirely natural, and others generate text that reads as if a human wrote it. However, judging the quality of these models is a major challenge. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie med hjälp av maskininlärning : Vilket neuralt nätverk är mest lämpad för objektdetektering?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Rosa Ekström; Robin Nowakowski; [2022]
  Nyckelord :artificiell intelligens; CNN; neuralt nätverk; objektdetektering; objektlokalisering; jämförande studie;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens, även kallat AI, har länge varit ett aktuellt ämne. Idag genomsyras hela samhället av artificiell intelligens, allt ifrån sökmotorer, servicetjänster, självkörande bilar till verktyg för att underlätta vissa arbeten. LÄS MER