Sökning: "val av revisionsbyrå"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden val av revisionsbyrå.

 1. 1. Revisionsbyråns rykte : En studie som undersöker hur rykte påverkar valet av revisionsbyrå ur ett internt och externt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Joakim Skatteboe; Felicia Sandell; [2019]
  Nyckelord :Reputation; CPA firms reputation; Revisionsbyråns rykte; Revisionsbyrå; Rykte; LNU;

  Sammanfattning : Background: Earlier research within “auditor selection” has found that reputation is a big contributing factor when clients are choosing their CPA (Certified Public Accountant) firm but there is no explanation to why this is. By combining the literature from “auditor selection” to the literature from “auditor reputation” and “corporate reputation” possible explanations can be found. LÄS MER

 2. 2. Ingen byrårotation är den andra lik : En komparativ intervjustudie om publika och privata aktiebolags byrårotationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Madeleine Ekedahl; Linda Svensson; [2019]
  Nyckelord :accounting; audit firm rotation; audit firm; redovisning; byrårotation; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns lagstiftning kring att publika och privata aktiebolag ska genomgå revision. Syftet med revision är att granska ett bolags räkenskaper och den förvaltning som sker av styrelse och verkställande direktör. LÄS MER

 3. 3. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 punkt 134 –En kvalitativ studie av upplysningskvalitet i årsredovisningar från år 2007 och år 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Upplysningskvalitet; Goodwill; Nedskrivningsprövning; IAS 36; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En omdebatterad post inom redovisning är goodwill då den saknarfysisk substans och rymmer mycket osäkerhet. Koncerner som upprättar årsredovisning ienlighet med IFRS ska årligen nedskrivningspröva denna post. LÄS MER

 4. 4. Byrårotation : En kvantitativ studie om byrå- och revisorsrotation inom svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anneli Krook; Sofie Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Byrårotation; revisorsrotation; konkursbolag; onoterade aktiebolag;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan byrårotation och konkurs inom onoterade aktiebolag i Sverige. Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Revidera Mera : en analys av små aktiebolags val av revisionsbyrå

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Althini; Malin Tedblad; [2016]
  Nyckelord :Auditing firms; small businesses; accounting theories; corporate structure; audit quality; Revisionsbyråer; små aktiebolag; redovisningsteorier; företagsstruktur; revisionskvalité;

  Sammanfattning : Sedan lagändringen år 2010, gällande avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, ställs numera företag inför ett val. Likt samtliga företag så krävs ett ställningstagande om vilken revisionsbyrå som väljs att anlitas. LÄS MER