Sökning: "valMO modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden valMO modellen.

 1. 1. Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Hanna Gísladóttir; Manela Music; [2019]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; psykisk ohälsa; unga vuxna kvinnor; husdjur; sällskapsdjur; husdjursägare; terapi med husdjur; aktivitetsvetenskap; aktivitet; värde; ValMO-modellen.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. LÄS MER

 2. 2. Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Amanda Rask; Håkan Wågvi; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Aktivitetsmönster; Arbetsterapi; Den mänskliga aktivitetens dynamik; Mänsklig aktivitet; Sjuksköterskor; Skiftarbete; Sömn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors förändrade aktivitetsmönster till följd av våld i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ingrid Sunding; Andrea Ingloff; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; aktivitetsmönster; aktivitetsvärde; livsstilsbalans; ValMO-modellen;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och kan drabba alla oavsett socioekonomisk situation. Syftet med studien var att med hjälp av ValMO-modellen beskriva förändringar i kvinnors aktivitetsmönster till följd av mäns våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Hemlöshet belyst utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Halling; Rebecca Isaksson; [2017]
  Nyckelord :hemlösa; ValMO-modellen; arbetsterapi; anställda som möter hemlösa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet hemlösa personer i Sverige har ökat och är ett stort problem i dagens samhälle. Hemlöshet är ett komplext fenomen där stigmatisering, missbruksproblematik och fysisk och psykisk ohälsa många gånger är inblandat. Att leva som hemlös kan påverka möjligheten till aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Hampus Mellgren; Christopher Verngren; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Aktivitetsbalans; Anhörig; Demenssjukdom; Hälsa; Meningsfullhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar kraftigt och anhöriga till dessa påverkas i vardagen på olika sätt, vilket kan påverka deras hälsa. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens. LÄS MER