Sökning: "valaffischer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet valaffischer.

 1. 1. Representationer av femininitet och maskulinitet i tyska och svenska valaffischer 1918-1933.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :John Norrman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inför varje valprocess stöter vi på en uppsjö av valaffischer och de representationer som finns däri. En utgångspunkt för mitt arbete är att sådana kulturella representationer är maktskapande på så vis att de medvetet eller omedvetet påverkar det som de representerar. LÄS MER

 2. 2. "Skattefria Andersson" : En studie av socialdemokratiska valfilmer och valaffischer 1930-1994

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emelie Wickström; [2020]
  Nyckelord :Valfil; valaffisch; Socialdemokraterna; propaganda; politik;

  Sammanfattning : The purpose of the research in this essay was to study the messages from the Swedish Social democratic party in their election films from 1930, 1954, 1962 and 1994, and in their election posters from 1930, 1954 and 1962. The aim was to understand what messages the party transmitted, and to see what changes there has been over time. LÄS MER

 3. 3. Rösta på oss!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Brandt; [2020]
  Nyckelord :politik; politisk kommunikation; personifikation; valaffischer; semiotisk analys; Centerpartiet; Liberalerna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vart fjärde år, i valtider, uppstår en viss typ av kommunikation då och enbart då. Valaffischer trycks än idag i stora upplagor och sätts upp vid valda platser i hela Sverige, vilket leder till en stor exponering hos invånarna. LÄS MER

 4. 4. Ett anpassat budskap En semiotisk och retorisk analys av förekomsten av ideologi och nationalistisk diskurs i Sverigedemokraternas valaffischer 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Petersson; [2020]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; politisk kommunikation; valaffisch; riksdagsval 2018; bildanalys; semiotik; retorik; Sverigedemokraterna; ideologi; politik; diskurs; nationalistisk diskurs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate ideology and discourses of nationalism in the election posters by the Swedish democrats. The purpose is to determine which type of political ideologies and if the posters showed signs of a nationalistic discourse in the Swedish democrats digital and traditional election posters for the general elections in 2018. LÄS MER

 5. 5. Negative Campaigning, en retorisk strategi? : En kvalitativ textanalys av samtliga riksdagspartiers valaffischer i rikdsagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Max Salomonsson Grassi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER