Sökning: "valdeltagande EU"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden valdeltagande EU.

 1. 1. INFORMATION OCH VALDELTAGANDE En analys av det svenska Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Larsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Europaparlamentsval; Europaparlamentet; EU; Valdeltagande; Politisk kunskap; Politisk information; Media; Valkampanjande; Personliga konversation; Sverige; 2019; European Parliament Elections; European Parliament; EU; Voting; Political Knowledge; Political Information; Media; Election Campaign; Personal Conversation; Sweden; 2019;

  Sammanfattning : The gap between turnout in national parliamentary elections and European Parliament elections are not particularly large in most EU member states. Sweden, on the other hand, has one of the biggest differences between voting participation in the European Parliament elections and national elections. LÄS MER

 2. 2. PÅVERKAR NATIONELL KORRUPTION EUROPAPARLAMENTSVAL? En kvantitativ studie om korruption och valdeltagande i östeuropeiska länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Szwarcwald; [2020-04-21]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Europaparlamentet; val; valdeltagande; korruption; öst; östeuropa; European Union; European parliament; elections; turnout; corruption; east; eastern Europe;

  Sammanfattning : The presence of corruption threatens the principles of democracy by put aside the normsexisting for political equality and political competition. Corruption has been shown byresearch in national elections to either mobilize voters or make them not want to vote. LÄS MER

 3. 3. Spetskandidatprocessen, det politiska inflytandet och EU:s demokratiska underskott : En studie om väljarnas politiska inflytande och benägenhet att rösta i EU-val.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Johansson; [2019]
  Nyckelord :EU-val; röstbenägenhet; spetskandidatprocessen; demokratiskt underskott; politiskt inflytande;

  Sammanfattning : Valdeltagande är ett beforskat område. Vad gäller valdeltagande i EU har mycket forskning kretsat kring det låga valdeltagandet och i synnerhet att förklara varför det har sjunkit sedan första valet till Europaparlamentet 1979. LÄS MER

 4. 4. Folkstyre utan folkligt deltagande? - En komparativ fallstudie mellan valdeltagandet i EU och USA.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Louise Årebäck; [2019]
  Nyckelord :EU; USA; valdeltagande; federationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på valdeltagande. LÄS MER

 5. 5. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER