Sökning: "valdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet valdeltagande.

 1. 1. KÄNSLOR SOM ENGAGERAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :Affektiv polarisering; positiv partiidentifikation; valdeltagande; Europaparlamentsval Affective polarization; positive partisanship; turnout; European Parliament elections;

  Sammanfattning : Turnout in European Parliament elections are generally lower than in national elections, which is a democratic challenge. While previous research has established an association between affective polarization and turnout levels in national elections in several European multiparty systems, the question remains as to whether affective polarization might also increase turnout in European Parliament elections. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar hemlöshet möjligheten att delta i demokratiska val i Sverige?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viola Holst; Evelina Wallin; [2023]
  Nyckelord :hemlös; hemlöshet; val; valdeltagande; demokrati; röstning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2017 levde cirka 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Av dessa var drygt 19 000 vuxna svenska medborgare och hade således rösträtt i de svenska riksdagsvalen. LÄS MER

 3. 3. Valdeltagande i Kronobergs län : En kvantitativ studie om valdeltagande under riksdagsvalen1921–1928 samt 1952–1958

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Andersson; Petersson Oscar; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main subject of this quantitative study is political history. The study focuses on electoral participation to the Swedish parliament in a historical, regional context. The timeframe concern the elections in the democratically emancipatory 1920s and the economically successful 1950s. Kronoberg county is the region in focus of the study. LÄS MER

 4. 4. LEDER DIGITALT UTANFÖRSKAP TILL LÄGRE VALDELTAGANDE? En statistisk studie om digitalt utanförskap och valdeltagande bland äldre-äldre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Karlsson; [2022-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan digitalt utanförskap och lägre valdeltagande bland äldre-äldre (80+) genom den övergripande forskningsfrågan Leder digitalt utanförskap till lägre valdeltagande bland äldre-äldre?. Med begränsade kunskaper om vad som påverkar just äldre-äldres valdeltagande, där tidigare forskning missat relevanta aspekter, bygger uppsatsen vidare på Civic voluntarism modellen och studerar om digitalt utanförskap direkt eller indirekt via graden av nyhetskonsumtion påverkar äldre- äldres valdeltagande. LÄS MER

 5. 5. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER