Sökning: "valfilmer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet valfilmer.

 1. 1. Knack knack. Vem där? Populism! - visuell analys på valfilmer från Sverigedemokraterna och Vänsterparitet inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olof Af Geijerstam; Annika Rudolph Lundh; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotic; rhetoric; branding; election movie; Sverigedemokraterna; Vänsterparitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Political parties use different strategies to get the voters to vote for them. The technological development has meant that the use of election movies no longer is something only used in The United States but also something used in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Valet 2018 - svänger du åt vänster, svänger jag åt höger : En kvalitativ semiotisk, retorisk och ideologisk analys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas valfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Katja Sjöblom; Sanna Staflund; [2019]
  Nyckelord :Political communication; semiotics; rhetorics; ideology; election films; political advertisement; Politisk kommunikation; semiotik; retorik; ideologi; valfilmer; politisk reklam;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna konstruerat en av sina valfilmer inför valet 2018. Studiens syfte är att undersöka hur visuella och retoriska medel används och samverkar samt hur respektive partis ideologi tydliggörs i valfilmerna. LÄS MER

 3. 3. Slaget om väljarna : En analys av politisk kommunikation i ord och bild 2010-2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maia Hörstadius Lundblad; John Hollstein Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Politisk kommunikation; framing; agenda setting; valkampanj; valfilm; mediering;

  Sammanfattning : Den här undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys för vilka typer av gestaltningstekniker Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna använder sig av i sina valfilmer under valkampanjerna 2010, 2014 och 2018. Ett kodschema inspirerat av Fairhurst och Sarr i boken “ The art of Framing: Managing the Language of Leadership” har legat till grund för att kunna besvara frågorna “vilka budskap som förs fram i filmerna och hur de gestaltas, hur denna gestaltning förändrats över tid genom valrörelserna och om det i så fall finns skillnader mellan valrörelser och partier. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen om Sverige – ett narrativ med hotet som hopp : En analys av politiska valfilmer från 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Robin Högfors; Albin Sundberg; [2018]
  Nyckelord :valfilmer; politisk kommunikation; storytelling; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet;

  Sammanfattning : Denna uppsats använder svenska politiska partiers valfilmer som analysobjekt för att studerahuruvida övertygelsemedel tar form av storytelling framför saklighet. De partiers valfilmer somanalyseras är Socialdemokraternas, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Miljöpartietsfrån 2014 samt 2018. LÄS MER

 5. 5. Populism och propaganda i politiska valfilmer : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas, Nya Moderaternas och Socialdemokraternas valfilmer inför valet 2014 samt kommande val 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Maja Brink; Diana Jaber; [2018]
  Nyckelord :Populism; propaganda; retorik; multimodal diskursanalys; Sverigedemokraterna; Nya moderaterna; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Politisk kommunikation används i många olika medier. Denna uppsats syfte är att undersöka hur populism och propaganda ges till uttryck i de tre svenska största partiernas valfilmer. En från respektive parti 2014 och en från respektive parti 2018. LÄS MER