Sökning: "validering av kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden validering av kompetens.

 1. 1. En gång officer - alltid officer : En studie om reengagering av yrkesofficerare i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Westin; Mikael Gärdström; [2021]
  Nyckelord :departure; re-engagement; re-employment; boomerang; service; recruitment; re-hire; avgång; reengagering; återanställning; boomerang; tjänstgör; rekrytering; återrekrytering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur avgående yrkesofficerares möjligheter till en reengagering i Försvarsmakten kan öka. Arbetsmarknaden präglas i dag av en personell rörlighet mellan företag och organisationer samt de individuella kraven på utvecklingsmöjligheter och meningsfullhet är höga. LÄS MER

 2. 2. High Hopes - Low Code : En fallstudie om effekter av Low-code hos en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Joel Tingman; Alexander Elmgren; [2020]
  Nyckelord :Low-code;

  Sammanfattning : Resultatet från utvärderingsintervjuerna pekar mot att Low-code leder till ett antal positiva effekter. Ökad effektivitet, minskat beroende av Angular-kompetens och minskad förekomst av tekniska fel är några. LÄS MER

 3. 3. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshet bland akademiker med utländsk examen : En kvalitativ studie om utländska vuxna akademikers situation på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rama Aho; Sandy Naem; [2020]
  Nyckelord :Utländska akademiker; arbetslöshet; validering; arbetslivserfarenhet; sociala nätverk och etnisk diskriminering.;

  Sammanfattning : Utländska vuxna akademiker råkar ofta ut för stora utmaningar med att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats är att undersöka utländska vuxna akademikers upplevelser och erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. En kommuns integration på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur en enskild kommun arbetar för att etablera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Edsvik; [2019]
  Nyckelord :Integration; labor market; shortage of professions; establishment; foreign background; Integration; arbetsmarknad; bristyrken; etablering; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva hur man arbetar med att integrera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden och vilka problem som kan uppstå. Problemformuleringen grundar sig i hur en enskild kommun ska kunna komma att lösa matchningen av en viss grupp av personer som står utanför arbetsmarknaden med företag på arbetsmarknaden. LÄS MER