Sökning: "valmanifest"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet valmanifest.

 1. 1. En kvantitativ studie av antalet motioner till utbildningsutskottet och om det följer mittenväljarnas prioritering av utbildningsfrågor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Nelander; [2023-11-28]
  Nyckelord :Issue ownership; Riding the wave; Regeringsstatus; Utbildningsutskottet; Responsivitet; Riksdagspartier; Mittenväljarna; Skola Utbildning;

  Sammanfattning : Responsivitet från riksdagspartierna gentemot befolkningen är väsentligt för en demokrati (Pitkin, 1967). Tidigare forskning (Klüver & Sagarzazu, 2016; Wagner & Meyer, 2014) har funnit att partier i västerländska demokratier generellt är lyhörda till mittenväljare, genom att studera partiernas pressmeddelande och valmanifest. LÄS MER

 2. 2. "Vita Folkhemsdrömmar- Sverige Ska Bli Bra Igen" : Den traditionella klasspolitikens sönderfall i det etnifierade, samtida svenska folkhemmet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :NATHALIE FADULELMULA; [2023]
  Nyckelord :“Folkhemmet”; “Folkhemsidealet”; “Välfärd”; “Etnifiering”; Klassantagonism ; “Populism”;

  Sammanfattning : Genom tillämpningen av en textorienterad kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas framställning av “folkhemmet” och “folkhemsidealet” i partiets valmanifest inför riksdagsvalen 2010-2022, analyserades partiets appropriering av, den tidigare socialistiskt betingade, folkhemsdiskursen. Den empiriska undersökningen tar avstamp ur Per Albin Hanssons “Folkhemstalet”, från en remissdebatt i riksdagen år 1928. LÄS MER

 3. 3. POLICYFÖRÄNDRING OCH FLYKTINGKRISEN 2015 : En jämförande textanalys av Socialdemokraternas valmanifest 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rena Hedman; [2023]
  Nyckelord :Socialdemocratic government; election manifesto 2014 and 2018; situation; refugee crisis 2015; economic; social - and political contexts; social constructive work.;

  Sammanfattning : This study intends to study how the Social Democrats' (S) migration policy changed between 2014 and 2018. Comparison is made through a text analysis of election manifestos to describe S's stance after the refugee crisis in 2015 in relation to refugees and migration. LÄS MER

 4. 4. Öppna hjärtan eller stängda gränser? - En analys av Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik under 2010-talet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Hjalmarsson; Gustaf Elofsson; [2023]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; mainstreampartier; nischpartier; migrationspolitik Meguid.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka hur Moderaternas och Socialdemokraternas migrationspolitik har förändrats under 2010-talet. Med hjälp av de två partiernas valmanifest är ambitionen även att undersöka om forskaren Bonnie Meguid’s teori, om mainstreampartiernas strategier mot nischpartier kan användas i detta fall. LÄS MER

 5. 5. Har Socialdemokraterna tappat sin ideologiska förankring? : En kvantitativ innehålls- / idéanalys om Socialdemokraternas ideologiska förändring under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Edvin Andreasson; [2023]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; reformistisk socialism; ideologisk förändring; valmanifest;

  Sammanfattning : This paper utilizes a combination of quantitative text analysis and idea analysis to examine the Swedish Social Democratic Party’s election manifestos. The analysis is conducted from the ideological perspective of reformist socialism where an ideal type of ideological perspective is created and operationalized through quantitative text analysis, identifying frequencies of key ideological expressions. LÄS MER