Sökning: "valmanifest"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet valmanifest.

 1. 1. Sverigedemokraternas idébildning utifrån frihet, jämlikhet och gemenskap : En kvalitativ idéanalys av Sverigedemokraternas valmanifest för 2022

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Fredrik Thomasson; Ebba Öhrlund; [2022]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Socialkonservatism; Socialdemokrati; frihet; jämlikhet; gemenskap; kvalitativ idéanalys;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats describe themselves as a social conservative party with a nationalistic view, others consider the Swedish democrats as a populistic party. Research on the Sweden Democrats describes the party as a nationalistic, populistic, and conservative party, but very little research has been conducted on the party’s ideological connection to the social democratic ideology or the social conservative ideology. LÄS MER

 2. 2. Socialdemokraterna och friskolesystemet : En studie om Socialdemokraternas förhållning till friskolesystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Norrgård; [2022]
  Nyckelord :friskola; friskolesystemet; socialdemokraterna; kongressprotokoll; valmanifest; partiprogram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilket riksdagsparti är bäst på klarspråk? : En jämförande studie av valmanifesten utförd med klarspråkstestet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Hult Jonsson; [2022]
  Nyckelord :valmanifest; riksdagsparti; klarspråk; klarspråkstest;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar Sveriges riksdagspartiers valmanifest i syfte att jämföra dem ur ett klarspråksperspektiv. Frågeställningarna som undersöks är tre stycken - I vilken utsträckning uppvisar riksdagspartierna klarspråk i sina valmanifest?, Vilket riksdagsparti uppvisar klarspråk i störst utsträckning i sitt valmanifest? samt Hur skiljer sig partierna åt i sitt uppvisande av klarspråk i sina valmanifest? Materialet för undersökningen är samtliga riksdagspartiers valmanifest från 2018. LÄS MER

 4. 4. Hur talar Sveriges tre största politiska partier om mänskliga rättigheter?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Politiska partier; Svensk politik; Mänskliga rättigheter; Liberal internationalism; Medborgarskap; Demokrati; Frihet; Likabehandling; Utrikespolitik.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige står inför ett valår 2022 och partiernas politik kan komma att innehålla formuleringar som kan härledas till de mänskliga rättigheterna. Den här uppsatsen kommer att ta oss tillbaka till förra valåret 2018 och analysera hur Sveriges tre största politiska partier talade om mänskliga rättigheter i sina valmanifest. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraternas syn på nationen och individen : En kvalitativ undersökning av partiets Valmanifest 2018..och hur undersökningen kan användas i skolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marita Hultgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER