Sökning: "valstrategi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet valstrategi.

 1. 1. Sveriges strandskydd : En studie om strandskyddets historiska, nutida och framtida ställning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Salmelin; Tova Nyander Söderhielm; [2022]
  Nyckelord :Shore protection; rural development; Environmental code; Strandskydd; landsbygdsutveckling; Miljöbalken;

  Sammanfattning : Strandskyddets historiska syfte har sedan införandet av strandskyddslagstiftningen 1950 främst varit att stärka allemansrätten och säkerställa allmänhetens tillgång till friluftsliv och rekreation. Sedan 1975 råder ett generellt strandskydd i Sverige. Det innebär att alla kuster och strandlinjer är belagda med strandskydd. LÄS MER

 2. 2. Teknokrati och populism? It’s a match! Demokraternas valstrategi i Göteborgs kommunval 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Person; Thomas William Nils Kristersson; [2021]
  Nyckelord :Teknokrati; populism; valstrategi; Demokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats använder teknokratisk populism som teoretiskt ramverk för att undersöka dess applicerbarhet på Demokraternas valstrategi inför Göteborgs kommunval 2018. Detta görs genom den kombinerade användningen utav framinganalys och kvalitativ textanalys på debattartiklar skrivna av partiets politiker i Västsveriges största dagstidning Göteborgs-Posten. LÄS MER

 3. 3. Facebook - en vinnande valstrategi? En studie om relationsskapande ur ett väljarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linn Ulterman; Micaela Kurtsson; [2014]
  Nyckelord :strategisk politisk kommunikation; relationer; sociala medier; Facebook; politiskt engagemang; identitet; intrycksstyrning; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today’s society where Swedish citizens have a hard time identifying themselves with political parties, it has become essential for the parties to use relationship management. The technological evolution in the shape of social media has created a space for more symmetrical communication where relationships can be formed between political parties and voters. LÄS MER

 4. 4. Miljöpartiet de Grönas valkampanj i Skåne 2006 - En beskrivande studie av kommunorganisationernas planering och handlande i valrörelsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Lindell; [2006]
  Nyckelord :Miljöpartiet de Gröna; parti; valrörelse; kommunorganisation; valstrategi; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the Swedish party Miljöpartiet de Gröna and their election campaign 2006. Focus is set on the local organisations in the region of Skåne by examining how they have carried through their campaigns as well as if they have experienced any obstacles in their campaign work. LÄS MER