Sökning: "value creation"

Visar resultat 1 - 5 av 1138 uppsatser innehållade orden value creation.

 1. 1. The Perceived Value Of Loot Boxes : A Qualitative Study On The Service Outcome Of Loot Boxes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Albin Johansson; Sebastian Grönström; [2020]
  Nyckelord :service outcome; loot boxes; customer perceived value; customer value creation; video game industry;

  Sammanfattning : In recent years, the video game industry has rapidly grown into the largest grossing entertainment industry in the world, surpassing both the film- and music industries. However, many of the popular games today are free to play and does not require any subscription, yet they still generate high amounts of revenue each year, partly due to the offering of loot boxes in video games. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En intervjustudie med förskollärare där förskolan har Grön flagg certifikat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Staxäng; [2020]
  Nyckelord :Education; Green flag; Preschool teachers; Sustainable development; Förskollärare; Grön flagg; Hållbar utveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och därför är hållbar utveckling i förskolan viktigt. Studiens syfte är att åskådliggöra hur förskollärare resonerar om hållbar utveckling inom de tre dimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig) av hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna : En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Angelica Olsson; Angelica Wallgren; [2020]
  Nyckelord :Horizons of understanding; conflict; digital environments; attitudes; prejudices; relationships and communication; Förståelsehorisonter; konflikt; digitala miljöer; attityder; fördomar; relationer och kommunikation;

  Sammanfattning : Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. LÄS MER

 4. 4. Robotic Process Automation i praktiken : En studie om följder av automatiserade processer i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nilsson-Böös; Lena Wikman; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; automation; efficiency; value creation; role changes.; Robotic Process Automation; RPA; automatisering; effektivisering; värdeskapande; yrkesrollförändring.;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är ett mjukvaruverktyg som möjliggör automatisering av processer som annars skulle utföras av en människa. Studiens syfte är att undersöka vilka följderna kan vara av att automatisera processer med RPA i organisationer. LÄS MER

 5. 5. KONSEKVENSER AV TJÄNSTEINNOVATION En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hanna Carlsson; Stina Markgren; [2019-08-07]
  Nyckelord :Tjänsteinnovation; disruptiv innovation; värdeerbjudande; automatisering; upphandling; tolktjänst; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Persons with hearing impairment are in many situations limited, as today's interpretationservices are insufficient. This requires digital solutions that offer effective interpretationservices. The study is based on a case to find out the consequences of a service beingautomated and receiving a new value offer, in this case an AI-interpreter. LÄS MER