Sökning: "value education"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade orden value education.

 1. 1. Variation in Assessment : A Coh-Metrix Analysis of Evaluation of Written English in the Swedish Upper Secondary School

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Hugo Simion Malmcrona; [2020]
  Nyckelord :Writing assessment; lexical sophistication; cohesion; Coh-Metrix; L2 writing;

  Sammanfattning : Reliable evaluation is an important part of language education. However, reliable evaluation of student writing is notoriously difficult to achieve nationally. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En intervjustudie med förskollärare där förskolan har Grön flagg certifikat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Staxäng; [2020]
  Nyckelord :Education; Green flag; Preschool teachers; Sustainable development; Förskollärare; Grön flagg; Hållbar utveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och därför är hållbar utveckling i förskolan viktigt. Studiens syfte är att åskådliggöra hur förskollärare resonerar om hållbar utveckling inom de tre dimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig) av hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Analysing the Intrinsic and Extrinsic Values of Physical Education and Health

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Henriksson; Viktor Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Physical education; Physical education and health; perception; attitude or opinion; status; purpose and content;

  Sammanfattning : A traditional view has, more or less, infested the subject of Physical Education, which affects the subject´s intrinsic values. The purpose of this knowledge overview is to analyse teachers and pupil’s perception and understanding of PEH in relation to intrinsic and extrinsic values. LÄS MER

 5. 5. Promoting knowledge acquisition by mathematically gifted pupils : A hermeneutic approach to exploring the current scientific research base for differentiation

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Christopher Johansson; [2020]
  Nyckelord :mathematics; giftedness; gifted education; differentiation; hermeneutics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the current scientific research base for differentiation as a means for promoting acquisition of knowledge by mathematically gifted pupils. Specifically targeted were pupils in primary education, intermediate grades and secondary education. LÄS MER