Sökning: "value or evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade orden value or evaluation.

 1. 1. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 2. 2. Innovativ tätning av läckande dilatationsfogar i betongdammar : Bentonit: Metoder, Utvärdering och Fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Adell; [2022]
  Nyckelord :Bentonite; dams; dam reparation; expansion joints; Bentonit; dammar; dammreparation; dilatationsfogar; expansionsfogar;

  Sammanfattning : Majoriteten av de svenska betongdammarna uppfördes under 1900-talet och börjar därför närma sig sin uppskattade livslängd; 50-160 år. Några av dessa betongdammar används för att utvinna vattenkraft. Vattenkraft är Sveriges största energikälla och utgör ca 45% av vår totala elproduktion. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsstyrning inom kommuner : En flerfallstudie av fyra kommuners arbete mot Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Grubbström; Hugo San José; [2022]
  Nyckelord :Performance Management; Performance Measurements; Agenda 2030; Sustainability; Municipality; Prestationsstyrning; Prestationsmått; Agenda 2030; Hållbarhetsarbete; Kommun;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är en högaktuell och väsentlig del för den gemensamma framtiden. I Sverige är den kommunala sektorn en av de främsta aktörerna för dess uppfyllelse. Genom appliceringen av Agenda 2030 inom prestationsstyrningen möjliggörs prioritering och utvärdering av de kommunala hållbarhets insatserna. LÄS MER

 4. 4. Pre-acquisition due diligence : A qualitative study investigating Swedish SME acquirers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jim Lundström; Molly Stocksén; [2022]
  Nyckelord :Due diligence; Due diligence management; Due diligence drivers; Due diligence challenges; Due diligence implementation; Pre-deal phase acquisition; M A process; SME firms; Acquisition process;

  Sammanfattning : The utilization of mergers and acquisitions has over the years become a central part of expanding and growing an organization. To acquire or merge with another firm is often described as a way to facilitate better and faster organizational development, in ways that organic growth cannot. LÄS MER

 5. 5. Increasing water access throughhuman-centered design : Design of a off-grid water purifying devicein a resource constraint environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Sundvall; [2022]
  Nyckelord :human centered design; frugal innovation; Innovation; resource constrained environment; Bottom of the pyramid; BOP; Jugaad; resource constrained environment design; Mänskligt centrerad design; Sparsam innovation; Innovation; Resursbegränsad miljö; Botten av den socioekonomiska pyramiden; BOP; Jugaad; Resursbegränsad miljö design;

  Sammanfattning : Patrick and Felicia are a couple who run a farm. Every day they harvest their crops and sell them at the local market. This is the family's everyday life and today's income goes to all the family'sexpenses such as food, water, and transport to the market. At the end of the day, the family's totalbudget results in plus or minus zero. LÄS MER