Sökning: "value relevance"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade orden value relevance.

 1. 1. ‘Väsentlig följd av avvikelse som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL’ : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Harn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. LÄS MER

 2. 2. Övergivandet av utanförskapför gränsöverskridandesamarbete : En tidningsanalys av dagstidningars reaktionerunder EU-debatten från 1970-talet till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henric Pettersson; [2021]
  Nyckelord :EEC; EG; EU; Nordek; neutralist policy; daily newspapers.; EEC; EG; EU; Nordek; neutralitetspolitik; dagstidningar.;

  Sammanfattning : Mass media is of great importance for the public conversation as it makes it possible to spread information to the citizens of the nation. In order to influence citizens perceptions of the world, it is of great value for journalists to discuss particular subjects in newspapers. LÄS MER

 3. 3. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Analysis of a Filifactor Alocis genotype and its effect on pathological progress in periodontitis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Jessica Radu; Kati Heinämäki; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Filifactor alocis is a gram positive, obligate anaerobic rod bacterium that has shown correlation to pathogenic events that may be linked to periodontitis. Previous studies have proved the presence of so-called “rtx” toxins in F. alocis that are similar to the leukotoxin of A. actinomycetemcomitans. LÄS MER

 5. 5. The Role of Service Design in Startups: Exploring Potential Benefits and Challenges from Service Designers’ Perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Pantazis; Marwan Otrok; [2020-07-23]
  Nyckelord :Service Design; Startup; Lean Startup Method; Value Co-creation; Service-Dominant Logic; Innovation; Service Science; Business Development; Entrepreneurship; Management; Marketing; Design Thinking; Business Model; Co-design;

  Sammanfattning : The rapid and constant changes taking place in the modern business world together with an increased globalcompetition is making it more urgent for companies to introduce innovative offerings at a faster pace.Purchasing decisions by customers are not solely based on function anymore, there is an increasing demandfor intuitive and seamless experiences from the products and services that they interact with. LÄS MER