Sökning: "value-action gap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden value-action gap.

 1. 1. Is knowledge enough? : A qualitative study investigating the knowledge-action gap of environmental science students

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Karlsson; Alexandra Lindström; [2020]
  Nyckelord :Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; behavioral change; climate change; climate psychology; environmental psychology; environmental science; environmental education.; Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; beteendevetenskap; klimatförändringar; klimatpsykologi; miljöpsykologi; miljövetenskap; miljöutbildning.;

  Sammanfattning : In order to slow down, if not stop, climate change, we all need to contribute to reducing our greenhouse gas emissions. This knowledge has been with us for a long time, but nevertheless emissions have not decreased, but rather increased. To understand the reason why we don't act in line with what we know, we need to study behaviors. LÄS MER

 2. 2. Bidrar plastpåsar till negativ varumärkesimage? : En studie om konsumentuppfattning och miljövänliga attribut i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Nilsson Ringi; Robyn Coffey; [2019]
  Nyckelord :Miljövänliga attribut; uppfattning; grön marknadsföring; värderingar; förväntningar; behov; marknadskommunikation; digitalisering; grön konsument; value-action- gap; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Teoretiskt bidrag: Studien ger en samtida bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga attribut hos produkter i hens uppfattning av varumärken. Problemformulering: Hur påverkar försäljning av plastpåsar konsumentens varumärkesimage? Syfte: Syftet med studien är att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut. LÄS MER

 3. 3. Can we talk climate? : building agency, trust and action towards climate change mitigation through Timeout Day dialogue

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna von Zweygbergk; [2019]
  Nyckelord :public engagement; dialogue; empowerment; climate change; value-action gap; trust; agency; participatory democracy; environmental democracy;

  Sammanfattning : The latest IPCC report on climate change from October 2018 highlights an urgent need for climate change mitigation on all sectors of the society, including that of an individual citizen. This research looks at how participation in a constructed facilitated dialogue can affect in creating understanding of the societal changes needed to mitigate climate change, whether this can influence individuals' willingness and perceived ability in taking action and hence provide a possible tool for bridging the value-action gap between environmental values and pro-environmental behaviour. LÄS MER

 4. 4. TALKING THE TALK EQUALS WALKING THE WALK? : A Quantitative Study of the Attitude-Action Gap in the Sharing Economy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anders Nordström; Rebecka Esseen; [2018]
  Nyckelord :Attitude-action gap; Value-action gap; sustainability; enjoyment; convenience; financial benefits; sharing economy; sharing platform; collaborative consumption; drivers for participating in sharing economy; shared economy;

  Sammanfattning : Customer behavior has always been of interest for business researchers. However, it is just in recent years that there has been an increasing interest in the phenomenon of the sharing economy. It has been suggested that there is an ongoing shift in the traditional way of consuming. LÄS MER

 5. 5. Miljömedvetenhet och beteende vid konsumtionen av bärkassar i livsmedelsbutiker : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maryan Bouraleh; Elsa Forsgren; [2018]
  Nyckelord :grocery bags; value-action gap; plastic bags; paper bags; environmental bags; bärkassar; value-action gap; plastpåsar; papperspåsar; miljökassar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker konsumenternas beteende vid köp av bärkassar i livsmedelsbutiker. Konsumtionen av bärkassar är ett problem på flera sätt, denna rapport kommer undersöka konsumenternas kunskap om resurs och energiåtgång vid tillverkning, miljömedvetet beteende och konsumenternas förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar. LÄS MER