Sökning: "value-action- gap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden value-action- gap.

 1. 1. Bidrar plastpåsar till negativ varumärkesimage? : En studie om konsumentuppfattning och miljövänliga attribut i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Nilsson Ringi; Robyn Coffey; [2019]
  Nyckelord :Miljövänliga attribut; uppfattning; grön marknadsföring; värderingar; förväntningar; behov; marknadskommunikation; digitalisering; grön konsument; value-action- gap; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Teoretiskt bidrag: Studien ger en samtida bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga attribut hos produkter i hens uppfattning av varumärken. Problemformulering: Hur påverkar försäljning av plastpåsar konsumentens varumärkesimage? Syfte: Syftet med studien är att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut. LÄS MER

 2. 2. Can we talk climate? : building agency, trust and action towards climate change mitigation through Timeout Day dialogue

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna von Zweygbergk; [2019]
  Nyckelord :public engagement; dialogue; empowerment; climate change; value-action gap; trust; agency; participatory democracy; environmental democracy;

  Sammanfattning : The latest IPCC report on climate change from October 2018 highlights an urgent need for climate change mitigation on all sectors of the society, including that of an individual citizen. This research looks at how participation in a constructed facilitated dialogue can affect in creating understanding of the societal changes needed to mitigate climate change, whether this can influence individuals' willingness and perceived ability in taking action and hence provide a possible tool for bridging the value-action gap between environmental values and pro-environmental behaviour. LÄS MER

 3. 3. TALKING THE TALK EQUALS WALKING THE WALK? : A Quantitative Study of the Attitude-Action Gap in the Sharing Economy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anders Nordström; Rebecka Esseen; [2018]
  Nyckelord :Attitude-action gap; Value-action gap; sustainability; enjoyment; convenience; financial benefits; sharing economy; sharing platform; collaborative consumption; drivers for participating in sharing economy; shared economy;

  Sammanfattning : Customer behavior has always been of interest for business researchers. However, it is just in recent years that there has been an increasing interest in the phenomenon of the sharing economy. It has been suggested that there is an ongoing shift in the traditional way of consuming. LÄS MER

 4. 4. Miljömedvetenhet och beteende vid konsumtionen av bärkassar i livsmedelsbutiker : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maryan Bouraleh; Elsa Forsgren; [2018]
  Nyckelord :grocery bags; value-action gap; plastic bags; paper bags; environmental bags; bärkassar; value-action gap; plastpåsar; papperspåsar; miljökassar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker konsumenternas beteende vid köp av bärkassar i livsmedelsbutiker. Konsumtionen av bärkassar är ett problem på flera sätt, denna rapport kommer undersöka konsumenternas kunskap om resurs och energiåtgång vid tillverkning, miljömedvetet beteende och konsumenternas förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar. LÄS MER

 5. 5. Transforming Consumer Values into Eco-Friendly Purchases : A study on young Swedish consumers within the Electronic mobile device market

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Andreas Järvstrand; Axel Larsson; Kasper Sundström; [2016]
  Nyckelord :Eco-Friendly; Value-Action Gap; Electronic mobile device industry; Young Swedish Consumers; Consumer Behaviour; Consumption values; CSR; Brand; Product information;

  Sammanfattning : Problem: Although modern people are more aware than ever about the environment and responsible sourcing of raw materials, a gap exists between consumers’ preferences on eco-friendly products and their actual purchasing behaviour. Companies operating in the electronic mobile device industry have been unable to bridge this value-action gap and relatively little research has been conducted on this industry. LÄS MER