Sökning: "value-creating"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet value-creating.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Kulturrådsboken Högspänning : En fallstudie om biblioteksaktörers värdeskapande handlingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Ceder; [2021]
  Nyckelord :Kulturrådsbok; Kulturrådet; Högspänning; Bromander; värdeförhandlingar; litterärt värde; bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the valuation process of a work of fiction by actors within or linked to the library system in Sweden, to identify who these library actors are as well as the value regimes that they express. The theory of value was devised by Barbara Herrstein Smith (1988) and states that a work of literature, through encounters with different actors within the field of literature, acquires several different values. LÄS MER

 3. 3. Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Robert Kuch Wesolowski; [2021]
  Nyckelord :circular economy; service design; human-centered design; design principles; white goods; cirkulär ekonomi; tjänstedesign; människocentrerad design; designprinciper; vitvaror;

  Sammanfattning : I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och hinder vid tillämpning av självservice-systemet AutoMat i lanthandel : En designfallstudie av Ulrikas Lanthandel och självservice-systemet AutoMat

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Sofie Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Tjänstedesign; Teknikbaserad självservice; Självservice baserad på teknologi; Obemannad livsmedelshandel; ;

  Sammanfattning : In this paper the author conducts a design case study, to identify problems and possibilities of implementation of a self-service system, named AutoMat, in a traditional supermarket located in a rural area named Ulrika. Service design methods are utilized to identify value creating actions and the user’s perception of the service landscapes for both service systems. LÄS MER

 5. 5. Från Östgötaslätten till matupplevelse : En kvalitativ studie av värdekedjan mellan producent, grossist och restaurang på en lokal marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Gunnarsson Folkegård; Sebastian Olivares; [2020]
  Nyckelord :Valuechain; locally produced raw materials; local market; wholesale; added value; value-creating; producers; Värdekedja; lokalt producerade råvaror; lokal marknad; grossist; mervärde; värdeskapande; producent;

  Sammanfattning : Restaurangutläggen har ökat sedan 2010 och efterfrågan på lokalt producerad mat har ökat allt mer senaste tiden, vars syfte inte längre enbart syftar till att mätta idag. Trender har lett till att mervärden inom mat såsom kvalité, hållbarhet och ursprung efterfrågas, varpå restauranger har anpassat sig till detta för att skapa en matupplevelse. LÄS MER