Sökning: "value"

Visar resultat 11 - 15 av 17567 uppsatser innehållade ordet value.

 1. 11. LBO Determinants & The Financial Crisis: Evidence from Nordic Public to Private Transactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Hesslevik; Arjun Iyer; [2021]
  Nyckelord :Financial Sponsors; Leveraged Buyouts; Private Equity; Financial Characteristics; Global Financial Crisis;

  Sammanfattning : The determinants of leveraged buyouts (LBOs) have received a lot of attention in past research after the 1980s LBO boom and mid-2000s takeover wave. This thesis aims to examine the effect of the Great Financial Crisis on the explanatory power of LBO determinants, using 62 Nordic public-to-private transactions from the last two decades. LÄS MER

 2. 12. Övergivandet av utanförskapför gränsöverskridandesamarbete : En tidningsanalys av dagstidningars reaktionerunder EU-debatten från 1970-talet till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Henric Pettersson; [2021]
  Nyckelord :EEC; EG; EU; Nordek; neutralist policy; daily newspapers.; EEC; EG; EU; Nordek; neutralitetspolitik; dagstidningar.;

  Sammanfattning : Mass media is of great importance for the public conversation as it makes it possible to spread information to the citizens of the nation. In order to influence citizens perceptions of the world, it is of great value for journalists to discuss particular subjects in newspapers. LÄS MER

 3. 13. “Our libraries are dying”: Biopiracy and the social value of traditional medicinal knowledge in Ecuadorian Amazonia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Ellen Forssell; [2021]
  Nyckelord :Biopiracy; Traditional Knowledge; Bioprospecting; Social Justice; Environmental Justice; Amazonia; Human Ecology; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a global social divide between modern and traditional, medicine has fallen into two sides. Still, much of modern medicine exists because of traditional medicinal knowledge, yet the latter is rarely given any recognition. LÄS MER

 4. 14. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 5. 15. The predictive content of one-time accounting items

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sebastian Roth; [2021]
  Nyckelord :Special items; One-time items; Firm life cycle; Earnings persistence; Profit margins;

  Sammanfattning : My paper suggests that investors can leverage corporate life cycle theory to enhance their understanding of one-time items, helping them to decide whether those items shall be considered or neglected. One-time revenues are only associated with future performance for longer earnings windows in mature firms. LÄS MER