Sökning: "value"

Visar resultat 16 - 20 av 17533 uppsatser innehållade ordet value.

 1. 16. Insamling, utveckling och användning av kunskap för att uppnå energikrav : En studie om AB Stockholmshems utmaningar med att uppnå Stockholms stads energikrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rickard Trollsås; Andreas Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :building process; energy consumption; knowledge management; Stockholms stads energy demand; sustainable city development; byggprocessen; energiförbrukning; knowledge management; Stockholms stads energikrav; hållbara stadsutveckling;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen i Stockholmsregionen är för tillfället en av de snabbaste i Europa, vilket ställer höga krav på stadsplaneringen. En effekt av urbaniseringen är att det finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. LÄS MER

 2. 17. Högfrekvent fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :William Ljung; Fredrik Asplund; [2021]
  Nyckelord :Rheumatic diseases; exercise; physiotherapy; pain; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit och ankyloserande spondylit är reumatiska sjukdomar där smärta, stelhet och trötthet är vanliga symptom. Detta kan ge funktionsnedsättningar och påverka livskvalitén negativt hos de drabbade som ofta blir inaktiva, trots att forskning visar att fysisk aktivitet kan lindra funktionshinder orsakade av sjukdomen. LÄS MER

 3. 18. Moving beyond a narrow definition of value investing

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alexander Neuschmid; [2021]
  Nyckelord :Value investing; Asset pricing; Fundamental analysis; Profitability persistence;

  Sammanfattning : This study shows that the information content of valuation ratios can be highly dissimilar. It presents a value measure that outperforms book-to-market not only in terms of the abnormal returns a zero-cost portfolio formed on this sorting variable generates relative to factor models, but also in terms of its ability to capture firms with a high level of profitability and a strong profitability persistence. LÄS MER

 4. 19. Analysis of a Filifactor Alocis genotype and its effect on pathological progress in periodontitis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Jessica Radu; Kati Heinämäki; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Filifactor alocis is a gram positive, obligate anaerobic rod bacterium that has shown correlation to pathogenic events that may be linked to periodontitis. Previous studies have proved the presence of so-called “rtx” toxins in F. alocis that are similar to the leukotoxin of A. actinomycetemcomitans. LÄS MER

 5. 20. Accelerate your returns? An examination of Earnings Acceleration and a range of other earnings-related stock market anomalies - The Swedish Case

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Hugo Karlsson; Majuran Jeganmohan; [2021]
  Nyckelord :Earnings Acceleration; Stock Market Anomalies; Market Efficiency; Fundamental Analysis; Earnings;

  Sammanfattning : In this study, we aim to explore whether an investor can use earnings acceleration (EA), defined as quarterly change in earnings growth, to construct a viable trading strategy that is able to separate future winners and future losers on the Swedish stock market. Using a sample from 2004 to 2016, we document that a trading strategy that goes long in top decile EA stocks and short in bottom decile EA stocks is unable to generate abnormal returns in both the month- and quarter-long windows. LÄS MER