Sökning: "valuta"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet valuta.

 1. 1. Regulariserad linjär regression för modellering av företags valutaexponering

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karin Hahn; Erik Tamm; [2021]
  Nyckelord :Multiple linear regression; elastic net; ridge regression; lasso; revenue; currency; Multipel linjär regression; elastic net; ridge regression; lasso; intäkter; valuta;

  Sammanfattning : Inom fondförvaltning används kvantitativa metoder för att förutsäga hur företags räkenskaper kommer att förändras vid nästa kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Banken SEB använder i dag multipel linjär regression med förändring av intäkter som beroende variabel och förändring av valutakurser som oberoende variabler. LÄS MER

 2. 2. Individers acceptans till digitala valutor som betalningsmedel

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Malin Bengtsson; Marin Smoljan; Rufat Ragimov; [2021]
  Nyckelord :digitala valutor; digitala betalningsmetoder; blockkedja; kryptovalutor; TAM.;

  Sammanfattning : Idag är det ett faktum att samhället påverkas av tekniska innovationer, där förändringar på betalningsmarknaden inte är ett undantag. Individer har gått från att betala med kontanter till att allt mer använda sig av tekniska och elektroniska lösningar som betalningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Modelling regime shifts for foreign exchange market data using hidden Markov models

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Liam Persson; [2021]
  Nyckelord :exchange market data; model selection; hidden Markov model; market regime; correlation; valuta; modellval; dold Markovmodell; marknadsregimer; korrelation;

  Sammanfattning : Financial data is often said to follow different market regimes. These regimes, which not possible to observe directly, are assumed to influence the observable returns. In this thesis such regimes are modeled using hidden Markov models. LÄS MER

 4. 4. Anomaly Detection using a Deep Learning Multi-layer Perceptron to Mitigate the Risk of Rogue Trading

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Hedström; Philip Wang; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Multi-layer Perceptron MLP ; Neural network; Rogue Trading;

  Sammanfattning : The term Rogue Trading is defined as the activity of someone at a financial organisation losing a large amount of money in bad or illegal transactions and trying to hide this. The activity of Rogue traders exposes financial organisations to huge risks and may lead to the organisation collapsing, which will affect other stakeholders like, for example, the customers. LÄS MER

 5. 5. "Det är en fine line” : En kvalitativ studie om idrottsföräldrars upplevelser av dagens barn- och ungdomsidrott – ett gränslöst engagemang eller engagemang på gränsen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniela Katajainen; [2021]
  Nyckelord :deliberate play; commitment; parental pressure; sports parent; deliberate play; engagemang; föräldrapress; idrottsförälder;

  Sammanfattning : Denna uppsats lägger sitt fokus på de som oftast står idrottaren närmast, föräldrarna. Att vara idrottsförälder idag är inte bara tidskrävande och kräver en hel del ekonomiska resurser, det finns även en press på dagens föräldrar att passa in, att följa normen och att välja rätt vägar för sitt barn. LÄS MER