Sökning: "valutakorrelation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet valutakorrelation.

  1. 1. En svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Christian Bojesson; David Krieg; [2008]
    Nyckelord :portföljvalsteori; internationell diversifiering; börskorrelation; valutakorrelation; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka en svensk investerares möjligheter till internationell diversifiering. I vår undersökning vill vi undersöka om möjligheten förändrats de senaste decennierna och om det med effektiva investeringsstrategier går att lyckas bättre än med en inhemsk placeringsstrategi. LÄS MER